IMIS: Integrated Marine Information System

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie (UGent-PAE)
seadatanet.maris2.nl/v_edmo/print.asp?n_code=265
www.pae.ugent.be

Engelse naam: Laboratory of Protistology and Aquatic Ecology
Overkoepelend instituut: Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie (UGent)

Thesaurustermen (17) : Algen; Biodiversiteit; Culturen; Diatomeeën; Education: Formation; Fytobenthos; Fytoplankton; Gecultiveerde species; Gemeenschappen (ecologisch); Klimaatveranderingen; Levenscyclus; Limnologie; Merenkunde; Paleo-ecologie; Plankton; Protisten; Reproductieve cycli; Research: Ecology
Taxonomische termen (4) : Amoebida [WoRMS]; Bacillariophyceae [WoRMS]; Chlorophyta [WoRMS]; Xanthophyta [WoRMS]
Adres:
Krijgslaan 281 (S8)
9000 Gent
België

Tel.: +32-(0)9-264 85 88
Fax: +32-(0)9-264 85 99
E-mail:
 Personen | Publicaties | Projecten | Evenementen | Datasets 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (52)  Top | Publicaties | Projecten | Evenementen | Datasets 
 • Sabbe, Koen 1, 2
 • Vyverman, Wim 1, 2
 • Amadei Martinez, Luz
 • Audoor, Sien
 • Belisova, Darja
 • Bogorad, Margarita
 • Bogorad, Rita
 • Bulankova, Petra
 • Buyze, Evelyn 2
 • Castagna Mouraeo e Lima, Alexandre
 • Casteleyn, Griet 2
 • Chaerle, Peter
 • Chepurnova, Olga 3
 • Dasseville, Renaat 3
 • Daveloose, Ilse 3
 • De Bock, Dries
 • De Decker, Sam
 • Denayer, Sara
 • Deprez, Karolien
 • Devos, Valerie 2
 • D'Hondt, Sofie 2, 3
 • Echappé, Caroline
 • Eijkelhof, Youri Marinus
 • Fabris, Michele 2
 • Fagot, Maureen
 • Gillard, Jeroen
 • Hondekyn, Anja 3
 • Huysman, Marie 2
 • Liu, Junzhuo
 • Nohe, Anja
 • Obbels, Dagmar 2
 • Pargana, Aikatarina
 • Park, Jihae
 • Pinseel, Eveline
 • Sefbom, Josefin
 • Souffreau, Caroline
 • Stock, Frederike
 • Stojanovova, Darja
 • Tanttu, Heidi
 • Tytgat, Bjorn
 • Van Burm, Els
 • Van Craenenbroeck, Lore
 • Van de Vyver, Evelien 2
 • Van Der Gucht, Katleen
 • van Gremberghe, Ineke
 • Van Nieuwenhuyze, Wim 2
 • Van Wichelen, Jeroen 2
 • Vanormelingen, Pieter 2
 • Vanstechelman, Ives 2
 • Verleyen, Elie 2
 • Verstraete, Tine 3
 • Zhang, Jianwei

Voormalig geassocieerde personen (28)
 • Allewaert, Celine 2
 • Baart, Gino
 • Blommaert, Lander 2
 • Chepurnov, Victor
 • Clavero-Oms, Ester
 • de Blok, Reinhoud
 • De Boever, Frederik
 • De Groot, Lena
 • De Wever, Aaike
 • Debeer, Ann-Eline 3
 • Dejene, Tsehaye Asmelash
 • Dimitrova Mancheva, Antoina
 • Jacques, Annelies 2
 • Koedooder, Coco
 • Labarque, Minke
 • Lionard, Marie
 • Matthijs, Michiel 2
 • Muylaert, Koenraad
 • Pede, Annelies
 • Sterken, Mieke
 • Stock, Willem 2
 • Tavernier, Ines
 • Terryn, Griet 2
 • Van Oostende, Nicolas
 • Vanelslander, Bart
 • Vannerum, Katrijn
 • Verween, Annick
 • Villena Alvarez, Maria

Abstract:
Het laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie (PAE) van de Universiteit Gent werd opgericht in 1996. Het onderzoek in de groep omvat drie belangrijke thema’s: (1) de biologie en evolutie van ééncellige eukaryoten, (2) ecologische en evolutionaire drivers van korte- en langetermijn dynamieken van zoetwater-, estuariene- en mariene microbiële ecosystemen en (3) ecofysiologie, moleculaire biologie en biotechnologie van microalgen.

Huidige mariene onderzoekstopics omvatten onder meer:
- De rol van dispersie en lokale adaptatie voor de genetische structuur van microalgenpopulaties en hun ruimtelijke en temporele dynamiek;
- De rol van biotische interacties voor gemeenschapsvorming en -dynamiek in benthische en pelagische microbiële ecosystemen (waaronder chemische communicatie tussen microalgen en tussen microalgen en prokaryoten, trofische interacties tussen microalgen en zoöplankton en -benthos; mixotrofie);
- Identificatie van endogene en exogene regulatie-mechanismen van celdeling en sexuele reproductie bij diatomeeën;
- Mechanismen en tempo van soortvorming bij diatomeeën;
- Ecofysiologie van estuariene en mariene planktonische en benthische microalgen;
- (Meta-)omics van microbiologische (meta-)gemeenschappen en soorteninteracties;
- Korte- en langetermijn dynamieken van fytoplankton en microfytobenthos gemeenschappen;
- Remote sensing van fytoplankton en fytobenthosdynamieken in binnen- en kustwateren;
- Fenologie en functionele ecologie van mariene algenbloeien;
- De rol van intraspecifieke en soortendiversiteit voor de stabiliteit en functie van microbiële voedselwebben;
- De respons van polaire microbiële metagemeenschappen op milieu- en klimaatveranderingen;
- De laat-Quartaire evolutie van Antarctische kustmilieus;
- Regulatie van het metabolisme van biotechnologisch interessante microalgen;
- Taxonomie en fylogenie van microalgen.

De meeste onderzoeksprojecten van het laboratorium gebeuren in een multidisciplinaire context in samenwerking met binnen- en buitenlandse onderzoeksinstellingen. De groep beheert een uitgebreide cultuurverzameling van diatomeeën die deel uitmaakt van het BCCM consortium (Belgian Coordinated Collections of Microorganisms, http://bccm.belspo.be/). Het laboratorium participeert in EMBRC, LifeWatch, Marine@Ugent en het Aquacultuur R&D consortium. Het PAE lab is ook actief betrokken bij internationale netwerken rond de moleculaire biologie en biodiversiteit van microalgen.

Publicaties (422)  Top | Personen | Projecten | Evenementen | Datasets 
  ( 246 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Amadei Martínez, L.; Sabbe, K.; Dasseville, R.; Daveloose, I.; Verstraete, T.; D'Hondt, S.; Azémar, F.; Sossou, A.C.; Tackx, M.; Maris, T.; Meire, P.; Vyverman, W. (2023). Long-term phytoplankton dynamics in the Zeeschelde estuary (Belgium) are driven by the interactive effects of de-eutrophication, altered hydrodynamics and extreme weather events. Sci. Total Environ. 860: 160402. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.160402, meer
 • Peer reviewed article Amadei Martínez, L.; Mortelmans, J.; Dillen, N.; Debusschere, E.; Deneudt, K. (2022). Corrigendum to "LifeWatch observatory data: phytoplankton observations in the Belgian Part of the North Sea". Biodiversity Data Journal 10: e81208, meer
 • Peer reviewed article Aubert, A.; Beauchard, O.; de Blok, R.; Artigas, F.L.; Sabbe, K.; Vyverman, W.; Amadei Martínez, L.; Deneudt, K.; Louchart, A.; Mortelmans, J.; Rijkeboer, M.; Debusschere, E. (2022). From bacteria to zooplankton: An integrative approach revealing regional spatial patterns during the spring phytoplankton bloom in the Southern Bight of the North Sea. Front. Mar. Sci. 9: 863996. https://dx.doi.org/10.3389/fmars.2022.863996, meer
 • Peer reviewed article Bruneel, S.; Ho, L.; Van Echelpoel, W.; Schoeters, A.; Raat, H.; Moens, T.; Bermúdez, R.; Luca, S.; Goethals, P. (2022). Sampling errors and variability in video transects for assessment of reef fish assemblage structure and diversity. PLoS One 17(7): e0271043. https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0271043, meer
 • Peer reviewed article Castagna, A.; Amadei Martínez, L.; Bogorad, M.; Daveloose, I.; Dasseville, R.; Dierssen, H.M.; Beck, M.; Mortelmans, J.; Lavigne, H.; Dogliotti, A.; Doxaran, D.; Ruddick, K.; Vyverman, W.; Sabbe, K. (2022). Optical and biogeochemical properties of diverse Belgian inland and coastal waters. ESSD 14(6): 2697-2719. https://dx.doi.org/10.5194/essd-14-2697-2022, meer
 • Peer reviewed article Dierssen, H.M.; Vandermeulen, R.A.; Barnes, B.B.; Castagna, A.; Knaeps, E.; Vanhellemont, Q. (2022). QWIP: A quantitative metric for quality control of aquatic reflectance spectral shape using the Apparent Visible Wavelength. Front. Remote Sens. 3: 869611. https://dx.doi.org/10.3389/frsen.2022.869611, meer
 • Peer reviewed article Filek, K.; Lebbe, L.; Willems, A.; Chaerle, P.; Vyverman, W.; Žižek, M.; Bosak, S. (2022). More than just hitchhikers: a survey of bacterial communities associated with diatoms originating from sea turtles. FEMS Microbiol. Ecol. 98(10): fiac104. https://dx.doi.org/10.1093/femsec/fiac104, meer
 • Peer reviewed article Lavigne, H.; Dogliotti, A.; Doxaran, D.; Shen, F.; Castagna, A.; Beck, M.; Vanhellemont, Q.; Sun, X.; Gossn, J.I.; Renosh, P.R.; Sabbe, K.; Vansteenwegen, D.; Ruddick, K. (2022). The HYPERMAQ dataset: bio-optical properties of moderately to extremely turbid waters. ESSD 14(11): 4935-4947. https://dx.doi.org/10.5194/essd-14-4935-2022, meer
 • Peer reviewed article Sauvage, J.; Wikfors, G.H.; Dixon, M.S.; Kapareiko, D.; Sabbe, K.; Li, X.; Joyce, A. (2022). Bacterial exudates as growth-promoting agents for the cultivation of commercially relevant marine microalgal strains. J. World Aquacult. Soc. 53(6): 1101-1119. https://dx.doi.org/10.1111/jwas.12910, meer
 • Peer reviewed article Bilcke, G.; Van Craenenbroeck, L.; Castagna, A.; Osuna-Cruz, C.M.; Vandepoele, K.; Sabbe, K.; De Veylder, L.; Vyverman, W. (2021). Light intensity and spectral composition drive reproductive success in the marine benthic diatom Seminavis robusta. NPG Scientific Reports 11(1): 17560. https://dx.doi.org/10.1038/s41598-021-92838-0, meer
 • Peer reviewed article Bilcke, G.; Van den Berge, K.; Bonneure, E.; Poulsen, N.; Bulankova, P.; Osuna-Cruz, C.M.; Dickenson, J.; Sabbe, K.; Pohnert, G.; Vandepoele, K.; Mangelinckx, S.; Clement, L.; De Veylder, L.; Vyverman, W. (2021). Mating type specific transcriptomic response to sex inducing pheromone in the pennate diatom Seminavis robusta. ISME J. 15(2): 562-576. https://dx.doi.org/10.1038/s41396-020-00797-7, meer
 • Peer reviewed article Bilcke, G.; Osuna-Cruz, C.M.; Silva, M.S.; Poulsen, N.; D'hondt, S.; Bulankova, P.; Vyverman, W.; De Veylder, L.; Vandepoele, K. (2021). Diurnal transcript profiling of the diatom Seminavis robusta reveals adaptations to a benthic lifestyle. Plant J. 107(1): 315-336. https://dx.doi.org/10.1111/tpj.15291, meer
 • Peer reviewed article Bonneure, E.; De Baets, A.; De Decker, S.; Van den Berge, K.; Clement, L.; Vyverman, W.; Mangelinckx, S. (2021). Altering the sex pheromone cyclo(L-Pro-L-Pro) of the diatom Seminavis robusta towards a chemical probe. International Journal of Molecular Sciences 22(3): 1037. https://hdl.handle.net/10.3390/ijms22031037, meer
 • Peer reviewed article Bruneel, S.; Van Echelpoel, W.; Ho, L.; Raat, H.; Schoeters, A.; De Troyer, N.; Sor, R.; Ponton-Cevallos, J.; Vandeputte, R.; Van der Heyden, C.; De Saeyer, N.; Forio, M.A.E.; Bermúdez, R.; Dominguez-Granda, L.; Luca, S.; Moens, T.; Goethals, P. (2021). Assessing the drivers behind structure and diversity of fish assemblages associated with rocky shores in the Galapagos Archipelago. J. Mar. Sci. Eng. 9(4): 375. https://dx.doi.org/10.3390/jmse9040375, meer
 • Peer reviewed article Bulankova, P.; Sekulić, M.; Jallet, D.; Nef, C.; Van Oosterhout, C.; Delmont, T.O.; Vercauteren, I.; Osuna-Cruz, C.M.; Vancaester, E.; Mock, T.; Sabbe, K.; Daboussi, F.; Bowler, C.; Vyverman, W.; Vandepoele, K.; De Veylder, L. (2021). Mitotic recombination between homologous chromosomes drives genomic diversity in diatoms. Curr. Biol. 31(15): 3221-3232. https://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2021.05.013, meer
 • Peer reviewed article Castagna, A.; Dierssen, H.; Organelli, E.; Bogorad, M.; Mortelmans, J.; Vyverman, W.; Sabbe, K. (2021). Optical detection of harmful algal blooms in the Belgian coastal zone: A cautionary tale of Chlorophyll c3. Front. Mar. Sci. 8: 770340. https://dx.doi.org/10.3389/fmars.2021.770340, meer
 • Peer reviewed article Dierssen, H.M.; Ackleson, S.G.; Joyce, K.E.; Hestir, E.L.; Castagna, A.; Lavender, S.; McManus, M.A. (2021). Living up to the hype of hyperspectral aquatic remote sensing: science, resources and outlook. Frontiers in Environmental Science 9: 649528. https://dx.doi.org/10.3389/fenvs.2021.649528, meer
 • Peer reviewed article Dittami, S.M.; Arboleda, E.; Auguet, J.-C.; Bigalke, A.; Briand, E.; Cardenas, P.; Cardini, U.; Decelle, J.; Engelen, A.H.; Eveillard, D.; Gachon, C.M.M.; Griffiths, S.M.; Harder, T.; Kayal, E.; Kazamia, E.; Lallier, F.H.; Medina, M.; Marzinelli, E.M.; Morganti, T.M.; Pons, L.N.; Prado, S.; Pintado, J.; Saha, M.; Selosse, M.-A.; Skillings, D.; Stock, W.; Sunagawa, S.; Toulza, E.; Vorobev, A.; Leblanc, C.; Not, F. (2021). A community perspective on the concept of marine holobionts: current status, challenges, and future directions. PeerJ 9: e10911. https://hdl.handle.net/10.7717/peerj.10911, meer
 • Peer reviewed article Horemans, D.M.L.; Dijkstra, Y.M.; Schuttelaars, H.M.; Sabbe, K.; Vyverman, W.; Meire, P.; Cox, T.J.S. (2021). Seasonal variations in flocculation and erosion affecting the large‐scale suspended sediment distribution in the Scheldt estuary: the importance of biotic effects. JGR: Oceans 126(4): e2020JC016805. https://dx.doi.org/10.1029/2020jc016805, meer
 • Peer reviewed article Klapper, F.; Audoor, S.; Vyverman, W.; Pohnert, G. (2021). Pheromone mediated sexual reproduction of pennate diatom Cylindrotheca closterium. J. Chem. Ecol. 47(6): 504-512. https://dx.doi.org/10.1007/s10886-021-01277-8, meer
 • Peer reviewed article Montes, I.-Y.; Banegas-Medina, A.; Fagel, N.; El Ouahabi, M.; Verleyen, E.; Alvarez, D.; Torrejón, F.; Schmidt, S.; Lepoint, G.; Diaz, G.; Pedreros, P.; Urrutia, R. (2021). Late Holocene paleonvironmental evolution of two coastal lakes in Mediterranean Chile and its implications for conservation planning. Applied Sciences-Basel 11(8): 3478. https://dx.doi.org/10.3390/app11083478, meer
 • Peer reviewed article Pinseel, E.; Van de Vijver, B.; Wolfe, A. P.; Harper, M.; Antoniades, D.; Ashworth, A.C.; Ector, L.; Lewis, A.R.; Perren, B.; Hodgson, D.A.; Sabbe, K.; Verleyen, E.; Vyverman, W. (2021). Extinction of austral diatoms in response to large-scale climate dynamics in Antarctica. Science Advances 7(38): eabh3233. https://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abh3233, meer
 • Peer reviewed article Riascos-Flores, L.; Bruneel, S.; Van der Heyden, C.; Deknock, A.; Van Echelpoel, W.; Forio, M.A.E.; De Saeyer, N.; Vanden Berghe, W.; Spanoghe, P.; Bermúdez, R.; Dominguez-Granda, L.; Goethals, P. (2021). Polluted paradise: occurrence of pesticide residues within the urban coastal zones of Santa Cruz and Isabela (Galapagos, Ecuador). Sci. Total Environ. 763: 142956. https://hdl.handle.net/10.1016/j.scitotenv.2020.142956, meer
 • Peer reviewed article Sauvage, J.; Wikfors, G.H.; Li, X.; Gluis, M.; Nevejan, N.; Sabbe, K.; Joyce, A. (2021). Effect of pluronic block polymers and N-acetylcysteine culture media additives on growth rate and fatty acid composition of six marine microalgae species. Appl. Microbiol. Biotechnol. 105(5): 2139-2156. https://hdl.handle.net/10.1007/s00253-021-11147-8, meer
 • Peer reviewed article Sauvage, J.; Wikfors, G.H.; Sabbe, K.; Nevejan, N.; Goderis, S.; Claeys, P.; Li, X.; Joyce, A. (2021). Biodegradable, metal-chelating compounds as alternatives to EDTA for cultivation of marine microalgae. J. Appl. Phycol. 33(6): 3519-3537. https://dx.doi.org/10.1007/s10811-021-02583-0, meer
 • Peer reviewed article Stock, F.; Cirri, E.; Nuwanthi, S.G.L.I.; Stock, W.; Ueberschaar, N.; Mangelinckx, S.; Pohnert, G.; Vyverman, W. (2021). Sampling, separation, and quantification of N-acyl homoserine lactones from marine intertidal sediments. Limnol. Oceanogr., Methods 19(2): 145-157. https://hdl.handle.net/10.1002/lom3.10412, meer
 • Peer reviewed article Stock, W.; Callens, M.; Houwenhuyse, S.; Schols, R.; Goel, N.; Coone, M.; Theys, C.; Delnat, V.; Boudry, A.; Eckert, E.M.; Laspoumaderes, C.; Grossart, H.-P.; De Meester, L.; Stoks, R.; Sabbe, K.; Decaestecker, E. (2021). Human impact on symbioses between aquatic organisms and microbes. Aquat. Microb. Ecol. 87: 113-138. https://dx.doi.org/10.3354/ame01973, meer
 • Peer reviewed article Amadei Martínez, L.; Mortelmans, J.; Dillen, N.; Debusschere, E.; Deneudt, K. (2020). LifeWatch observatory data: phytoplankton observations in the Belgian Part of the North Sea. Biodiversity Data Journal 8: e57236. https://dx.doi.org/10.3897/bdj.8.e57236, meer
 • Peer reviewed article Blommaert, L.; Vancaester, E.; Huysman, M.J.J.; Osuna-Cruz, C.M.; D'hondt, S.; Lavaud, J.; Lepetit, B.; Winge, P.; Bones, A.M.; Vandepoele, K.; Vyverman, W.; Sabbe, K. (2020). Light regulation of LHCX genes in the benthic diatom Seminavis robusta. Front. Mar. Sci. 7: 192. https://hdl.handle.net/10.3389/fmars.2020.00192, meer
 • Peer reviewed article Castagna, A.; Simis, S.; Dierssen, H.; Vanhellemont, Q.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2020). Extending Landsat 8: retrieval of an orange contra-band for inland water quality applications. Remote Sens. 12(4): 637. https://hdl.handle.net/10.3390/rs12040637, meer
 • Peer reviewed article Desmit, X.; Nohe, A.; Borges, A.V.; Prins, T.; De Cauwer, K.; Lagring, R.; Van der Zande, D.; Sabbe, K. (2020). Changes in chlorophyll concentration and phenology in the North Sea in relation to de-eutrophication and sea surface warming. Limnol. Oceanogr. 65(4): 828-847. https://dx.doi.org/10.1002/lno.11351, meer
 • Peer reviewed article Nohe, A.; Goffin, A.; Tyberghein, L.; Lagring, R.; De Cauwer, K.; Vyverman, W.; Sabbe, K. (2020). Marked changes in diatom and dinoflagellate biomass, composition and seasonality in the Belgian Part of the North Sea between the 1970s and 2000s. Sci. Total Environ. 716: 136316. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.136316, meer
 • Peer reviewed article Osuna-Cruz, C.M.; Bilcke, G.; Vancaester, E.; De Decker, S.; Bones, A.M.; Winge, P.; Poulsen, N.; Bulankova, P.; Verhelst, B.; Audoor, S.; Belisova, D.; Pargana, A.; Russo, M.; Stock, F.; Cirri, E.; Brembu, T.; Pohnert, G.; Piganeau, G.; Ferrante, M.I.; Mock, T.; Sterck, L.; Sabbe, K.; De Veylder, L.; Vyverman, W.; Vandepoele, K. (2020). Author correction: The Seminavis robusta genome provides insights into the evolutionary adaptations of benthic diatoms. Nature Comm. 11: 5331. https://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-19222-w, meer
 • Peer reviewed article Osuna-Cruz, C.M.; Bilcke, G.; Vancaester, E.; De Decker, S.; Bones, A.M.; Winge, P.; Poulsen, N.; Bulankova, P.; Verhelst, B.; Audoor, S.; Belisova, D.; Pargana, A.; Russo, M.; Stock, F.; Cirri, E.; Brembu, T.; Pohnert, G.; Piganeau, G.; Ferrante, M.I.; Mock, T.; Sterck, L.; Sabbe, K.; De Veylder, L.; Vyverman, W.; Vandepoele, K. (2020). The Seminavis robusta genome provides insights into the evolutionary adaptations of benthic diatoms. Nature Comm. 11(1): 3320. https://hdl.handle.net/10.1038/s41467-020-17191-8, meer
 • Peer reviewed article Perren, B.B.; Hodgson, D.A.; Roberts, S.J.; Sime, L.; Van Nieuwenhuyze, W.; Verleyen, E.; Vyverman, W. (2020). Southward migration of the Southern Hemisphere westerly winds corresponds with warming climate over centennial timescales. Commun. Earth Environ. 1(1): 58. https://dx.doi.org/10.1038/s43247-020-00059-6, meer
 • Peer reviewed article Rastogi, A.; Vieira, F.R.J.; Deton-Cabanillas, A.-F.; Veluchamy, A.; Cantrel, C.; Wang, G.; Vanormelingen, P.; Bowler, C.; Piganeau, G.; Hu, H.; Tirichine, L. (2020). A genomics approach reveals the global genetic polymorphism, structure, and functional diversity of ten accessions of the marine model diatom Phaeodactylum tricornutum. ISME J. 14(2): 347-363. https://dx.doi.org/10.1038/s41396-019-0528-3, meer
 • Peer reviewed article Serôdio, J.; Paterson, D.M.; Méléder, V.; Vyverman, W. (2020). Editorial: Advances and challenges in microphytobenthos research: from cell biology to coastal ecosystem function. Front. Mar. Sci. 7: 608729. https://hdl.handle.net/10.3389/fmars.2020.608729, meer
 • Peer reviewed article Stock, F.; Bilcke, G.; De Decker, S.; Osuna-Cruz, C.M.; Van den Berge, K.; Vancaester, E.; De Veylder, L.; Vandepoele, K.; Mangelinckx, S.; Vyverman, W. (2020). Distinctive growth and transcriptional changes of the diatom Seminavis robusta in response to quorum sensing related compounds. Front. Microbiol. 11: 1240. https://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2020.01240, meer
 • Peer reviewed article Tahon, G.; Lebbe, L.; De Troch, M.; Sabbe, K.; Willems, A. (2020). Leeuwenhoekiella aestuarii sp. nov., isolated from salt-water sediment and first insights in the genomes of Leeuwenhoekiella species. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 70(3): 1706-1719. https://dx.doi.org/10.1099/ijsem.0.003959, meer
 • Peer reviewed article Bondoc, K.G.V.; Lembke, C.; Vyverman, W.; Pohnert, G. (2019). Selective chemoattraction of the benthic diatom Seminavis robusta to phosphate but not to inorganic nitrogen sources contributes to biofilm structuring. Microbiologyopen 8(4): e00694. https://dx.doi.org/10.1002/mbo3.694, meer
 • Peer reviewed article Bondoc, K.G.V.; Lembke, C.; Lang, S.N.; Germerodt, S.; Schuster, S.; Vyverman, W.; Pohnert, G. (2019). Decision-making of the benthic diatom Seminavis robusta searching for inorganic nutrients and pheromones. ISME J. 13(2): 537-546. https://dx.doi.org/10.1038/s41396-018-0299-2, meer
 • Peer reviewed article Cirri, E.; De Decker, S.; Bilcke, G.; Werner, M.; Osuna-Cruz, C.M.; De Veylder, L.; Vandepoele, K.; Werz, O.; Vyverman, W.; Pohnert, G. (2019). Associated bacteria affect sexual reproduction by altering gene expression and metabolic processes in a biofilm inhabiting diatom. Front. Microbiol. 10: 1790. https://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2019.01790, meer
 • Peer reviewed article Giraldo, J.B.; Stock, W.; Dow, L.; Roef, L.; Willems, A.; Mangelinckx, S.; Kroth, P.G.; Vyverman, W.; Michiels, M. (2019). Influence of the algal microbiome on biofouling during industrial cultivation of Nannochloropsis sp. in closed photobioreactors. Algal Research 42: 101591. https://dx.doi.org/10.1016/j.algal.2019.101591, meer
 • Peer reviewed article Koedooder, C.; Stock, W.; Willems, A.; Mangelinckx, S.; De Troch, M.; Vyverman, W.; Sabbe, K. (2019). Diatom-bacteria interactions modulate the composition and productivity of benthic diatom biofilms. Front. Microbiol. 10: 1255. https://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2019.01255, meer
 • Peer reviewed article Kollár, J.; Pinseel, E.; Vanormelingen, P.; Poulícková, A.; Souffreau, C.; Dvorák, P.; Vyverman, W. (2019). A polyphasic approach to the delimitation of diatom species: a case study for the genus Pinnularia (Bacillariophyta). J. Phycol. 55(2): 365-379. https://dx.doi.org/10.1111/jpy.12825, meer
 • Peer reviewed article Lembke, C.; Stettin, D.; Speck, F.; Ueberschaar, N.; De Decker, S.; Vyverman, W.; Pohnert, G. (2019). Author correction: attraction pheromone of the benthic diatom Seminavis robusta: studies on structure-activity relationships. J. Chem. Ecol. 45(5-6): 534-535. https://dx.doi.org/10.1007/s10886-019-01061-9, meer
 • Peer reviewed article Mortelmans, J.; Deneudt, K.; Cattrijsse, A.; Beauchard, O.; Daveloose, I.; Vyverman, W.; Vanaverbeke, J.; Timmermans, K.; Peene, J.; Roose, P.; Knockaert, M.; Chou, L.; Sanders, R.; Stinchcombe, M.; Kimpe, P.; Lammens, S.; Theetaert, H.; Gkritzalis, T.; Hernandez, F.; Mees, J. (2019). Nutrient, pigment, suspended matter and turbidity measurements in the Belgian part of the North Sea. Scientific Data 6(1): 22. https://dx.doi.org/10.1038/s41597-019-0032-7, meer
 • Peer reviewed article Patil, S.; Moeys, S.; von Dassow, P.; Huysman, M.J.J.; Mapleson, D.; De Veylder, L.; Sanges, R.; Vyverman, W.; Montresor, M.; Ferrante, M.I. (2019). Correction to: identification of the meiotic toolkit in diatoms and exploration of meiosis-specific SPO11 and RAD51 homologs in the sexual species Pseudonitzschia multistriata and Seminavis robusta. BMC Genom. 20: 544. https://dx.doi.org/10.1186/s12864-019-5942-4, meer
 • Peer reviewed article Pinseel, E.; Kulichová, J.; Scharfen, V.; Urbánková, P.; Van de Vijver, B.; Vyverman, W. (2019). Extensive cryptic diversity in the terrestrial diatom Pinnularia borealis (Bacillariophyceae). Protist 170(2): 121-140. https://dx.doi.org/10.1016/j.protis.2018.10.001, meer
 • Peer reviewed article Ruddick, K.G.; Voss, K.; Boss, E.; Castagna, A.; Frouin, R.; Gilerson, A.; Hieronymi, M.; Johnson, B.C.; Kuusk, J.; Lee, Z.; Ondrusek, M.; Vabson, V.; Vendt, R. (2019). A review of protocols for fiducial reference measurements of water-leaving radiance for validation of satellite remote-sensing data over water. Remote Sens. 11(19): 2198. https://dx.doi.org/10.3390/rs11192198, meer
 • Peer reviewed article Ruddick, K.G.; Voss, K.; Banks, A.C.; Boss, E.; Castagna, A.; Frouin, R.; Hieronymi, M.; Jamet, C.; Johnson, B.C.; Kuusk, J.; Lee, Z.; Ondrusek, M.; Vabson, V.; Vendt, R. (2019). A review of protocols for fiducial reference measurements of downwelling irradiance for the validation of satellite remote sensing data over water. Remote Sens. 11(15): 1742. https://dx.doi.org/10.3390/rs11151742, meer
 • Peer reviewed article Sabbe, K.; Vyverman, W.; Ector, L.; Wetzel, C.E.; John, J.; Hodgson, D.A.; Verleyen, E.; Van de Vijver, B. (2019). On the identity of Navicula gottlandica (Bacillariophyta), with the description of two new species Navicula eileencoxiana and Navicula bergstromiana from the Australo-Pacific region. Plant Ecol. Evol. 152(2): 313-326. https://dx.doi.org/10.5091/plecevo.2019.1607, meer
 • Peer reviewed article Sabbe, K.; Nohe, A.; Tyberghein, L.; Lagring, R.; De Cauwer, K.; Vyverman, W. (2019). Long-term phytoplankton change in a heavily impacted coastal area in the North Sea between the 1970s and 2000s. Eur. J. Phycol. 54(sup1): 67. https://dx.doi.org/10.1080/09670262.2019.1626627, meer
 • Peer reviewed article Stock, F.; Syrpas, M.; van Creveld, S.G.; Backx, S.; Blommaert, L.; Dow, L.; Stock, W.; Ruysbergh, E.; Lepetit, B.; Bailleul, B.; Sabbe, K.; De Kimpe, N.; Willems, A.; Kroth, P.G.; Vardi, A.; Vyverman, W.; Mangelinckx, S. (2019). N-acyl homoserine lactone derived tetramic acids impair photosynthesis in Phaeodactylum tricornutum. ACS Chemical Biology 14(2): 198-203. https://dx.doi.org/10.1021/acschembio.8b01101, meer
 • Peer reviewed article Stock, W.; Blommaert, L.; Daveloose, I.; Vyverman, W.; Sabbe, K.; Blommaert, L. (2019). Assessing the suitability of Imaging-PAM fluorometry for monitoring growth of benthic diatoms. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 513: 35-41. https://dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2019.02.003, meer
 • Peer reviewed article Stock, W.; Blommaert, L.; De Troch, M.; Mangelinckx, S.; Willems, A.; Vyverman, W.; Sabbe, K. (2019). Host specificity in diatom-bacteria interactions alleviates antagonistic effects. FEMS Microbiol. Ecol. 95(11): fiz171. https://dx.doi.org/10.1093/femsec/fiz171, meer
 • Peer reviewed article Stock, W.; Vanelslander, B.; Rüdiger, F.; Sabbe, K.; Vyverman, W.; Karsten, U. (2019). Thermal niche differentiation in the benthic diatom Cylindrotheca closterium (Bacillariophyceae) complex. Front. Microbiol. 10: 1395. https://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2019.01395, meer
 • Peer reviewed article Blommaert, L.; Lavaud, J.; Vyverman, W.; Sabbe, K. (2018). Behavioural versus physiological photoprotection in epipelic and epipsammic benthic diatoms. Eur. J. Phycol. 53(2): 146-155. https://dx.doi.org/10.1080/09670262.2017.1397197, meer
 • Peer reviewed article Bruneel, S.; Gobeyn, S.; Verhelst, P.; Reubens, J.; Moens, T.; Goethals, P. (2018). Implications of movement for species distribution models - rethinking environmental data tools. Sci. Total Environ. 628-629: 893-905. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.02.026, meer
 • Peer reviewed article Cirri, E.; Vyverman, W.; Pohnert, G. (2018). Biofilm interactions-bacteria modulate sexual reproduction success of the diatom Seminavis robusta. FEMS Microbiol. Ecol. 94(11): fiy161. https://dx.doi.org/10.1093/femsec/fiy161, meer
 • Peer reviewed article De Decker, S.; Vanormelingen, P.; Pinseel, E.; Sefbom, J.; Audoor, S.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2018). Incomplete reproductive isolation between genetically distinct sympatric clades of the pennate model diatom Seminavis robusta. Protist 169(4): 569-583. https://dx.doi.org/10.1016/j.protis.2018.05.003, meer
 • Peer reviewed article Debusschere, E.; Mortelmans, J.; Tyberghein, L.; Artigas, L.F.; Creach, V.; de Blok, R.; Everaert, G.; Kromkamp, J.; Lizon, F.; Louchart, A.; Rijkeboer, M.; Deneudt, K. (2018). Optimized plankton imaging, clustering and visualization workflows through integrative data management and application of artificial intelligence. Geophys. Res. Abstr. 20(EGU2018-14458), meer
 • Peer reviewed article D'Hondt, A.-S.; Stock, W.; Blommaert, L.; Moens, T.; Sabbe, K. (2018). Nematodes stimulate biomass accumulation in a multispecies diatom biofilm. Mar. Environ. Res. 140: 78-89. https://dx.doi.org/10.1016/j.marenvres.2018.06.005, meer
 • Peer reviewed article Echappé, C.; Gernez, P.; Méléder, V.; Jesus, B.; Cognie, B.; Decottignies, P.; Sabbe, K.; Barillé, L. (2018). Satellite remote sensing reveals a positive impact of living oyster reefs on microalgal biofilm development. Biogeosciences 15(3): 905-918. https://dx.doi.org/10.5194/bg-15-905-2018, meer
 • Peer reviewed article Gutt, J.; Isla, E.; Bertler, N.A.N.; Bodeker, G.E.; Bracegirdle, T.J.; Cavanagh, R.D.; Comiso, J.C.; Convey, P.; Cummings, V.J.; De Conto, R.; De Master, D.; di Prisco, G.; d'Ovidio, F.; Griffiths, H.J.; Khan, A.L.; López-Martínez, J.; Murray, A.E.; Nielsen, U.N.; Ott, S.; Post, A.; Ropert-Coudert, Y.; Saucède, T.; Scherer, R.; Schiaparelli, S.; Schloss, I.R.; Smith, C.R.; Stefels, J.; Stevens, C.; Strugnell, J.M.; Trimborn, S.; Verde, C.; Verleyen, E.; Wall, D.H.; Wilson, N.G.; Xavier, J.C.C. (2018). Cross-disciplinarity in the advance of Antarctic ecosystem research. Marine Genomics 37: 1-17. https://dx.doi.org/10.1016/j.margen.2017.09.006, meer
 • Peer reviewed article Hauquier, F.; Verleyen, E.; Tytgat, B.; Vanreusel, A. (2018). Regional-scale drivers of marine nematode distribution in Southern Ocean continental shelf sediments. Prog. Oceanogr. 165: 1-10. https://dx.doi.org/10.1016/j.pocean.2018.04.005, meer
 • Peer reviewed article Lembke, C.; Stettin, D.; Speck, F.; Ueberschaar, N.; De Decker, S.; Vyverman, W.; Pohnert, G. (2018). Attraction pheromone of the benthic diatom Seminavis robusta: studies on structure-activity relationships. J. Chem. Ecol. 44(4): 354-363. https://dx.doi.org/10.1007/s10886-018-0944-2, meer
 • Peer reviewed article Mensens, C.; De Laender, F.; Janssen, C.; Rivera, F.C.; Sabbe, K.; De Troch, M. (2018). Selective and context-dependent effects of chemical stress across trophic levels at the basis of marine food webs. Ecol. Appl. 28(5): 1342-1353. https://dx.doi.org/10.1002/eap.1737, meer
 • Peer reviewed article Moerdijk-Poortvliet, T.C.W.; van Breugel, P.; Sabbe, K.; Beauchard, O.; Stal, L.J.; Boschker, H.T.S. (2018). Seasonal changes in the biochemical fate of carbon fixed by benthic diatoms in intertidal sediments. Limnol. Oceanogr. 63(2): 550-569. https://dx.doi.org/10.1002/lno.10648, meer
 • Peer reviewed article Nohe, A.; Knockaert, C.; Goffin, A.; Dewitte, E.; De Cauwer, K.; Desmit, X.; Vyverman, W.; Tyberghein, L.; Lagring, R.; Sabbe, K. (2018). Marine phytoplankton community composition data from the Belgian part of the North Sea, 1968-2010. Scientific Data 5: 180126. https://dx.doi.org/10.1038/sdata.2018.126, meer
 • Peer reviewed article Russo, M.T.; Vitale, L.; Entrambasaguas, L.; Anestis, K.; Fattorini, N.; Romano, F.; Minucci, C.; De Luca, P.; Biffali, E.; Vyverman, W.; Sanges, R.; Montresor, M.; Ferrante, M.I. (2018). MRP3 is a sex determining gene in the diatom Pseudo-nitzschia multistriata. Nature Comm. 9: 10. https://dx.doi.org/10.1038/s41467-018-07496-0, meer
 • Peer reviewed article Stock, W.; Pinseel, E.; De Decker, S.; Sefbom, J.; Blommaert, L.; Chepurnova, O.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2018). Expanding the toolbox for cryopreservation of marine and freshwater diatoms. NPG Scientific Reports 8: 4279. https://dx.doi.org/10.1038/s41598-018-22460-0, meer
 • Peer reviewed article Sundqvist, L.; Godhe, A.; Jonsson, P.R.; Sefbom, J. (2018). The anchoring effect-long-term dormancy and genetic population structure. ISME J. 12(12): 2929-2941. https://dx.doi.org/10.1038/s41396-018-0216-8, meer
 • Peer reviewed article Taramelli, A.; Valentini, E.; Cornacchia, L.; Monbaliu, J.; Sabbe, K. (2018). Indications of dynamic effects on scaling relationships between channel sinuosity and vegetation patch size across a salt marsh platform. JGR: Earth Surface 123(10): 2714-2731. https://dx.doi.org/10.1029/2017jf004540, meer
 • Peer reviewed article Blommaert, L.; Huysman, M.J.J.; Vyverman, W.; Lavaud, J.; Sabbe, K. (2017). Contrasting NPQ dynamics and xanthophyll cycling in a motile and a non-motile intertidal benthic diatom. Limnol. Oceanogr. 62(4): 1466-1479. https://dx.doi.org/10.1002/lno.10511, meer
 • Peer reviewed article Day, J.G.; Tytor, S.; Egardt, J.; Applegren, M.; Rad-Menéndez, C.; Chepurnova, O.; Vyverman, W.; Godhe, A. (2017). Challenges for the maintenance and cryopreservation of multiple isolates of model microorganisms: an example using the marine diatom Skeletonema marinoi. Biopreservation and Biobanking 15(3): 191-202. https://dx.doi.org/10.1089/bio.2016.0026, meer
 • Peer reviewed article De Decker, S.; Vanormelingen, P.; Sefbom, J.; Lembke, C.; Van den Berghe, K.; Vandepoele, K.; Sabbe, K.; De Veylder, L.; Pohnert, G.; Clement, L.; Vyverman, W. (2017). Identifying drivers of sympatric speciation in the marine benthic diatom Seminavis robusta using metabolic analysis and whole-genome resequencing. Phycologia 56(4): 41-42, meer
 • Peer reviewed article Kociolek, J.P.; Balasubramanian, K.; Blanco, S.; Coste, M.; Ector, L.; Liu, Y.; Kulikovskiy, M.; Ludwig, T.; Lundhom, N.; Potapova, M.; Rimet, F.; Sabbe, K.; Sala, S.; Sar, E.; Taylor, J.; Van de Vijver, B.; Wetzel, C.E.; Williams, D.M.; Witkowski, A.; Witkowski, J.; Vandepitte, L.; Decock, W.; Vanhoorne, B. (2017). Beyond names: developing a names database and other applications for diatoms. Phycologia 56(Supplement 4): 102-103. https://hdl.handle.net/10.2216/0031-8884-56.sp4.1, meer
 • Peer reviewed article Matthijs, M.; Fabris, M.; Obata, T.; Foubert, I.; Franco-Zorrilla, M.; Solano, R.; Fernie, R.; Vyverman, W.; Goossens, A. (2017). The transcription factor bZIP14 regulates the TCA cycle in the diatom Phaeodactylum tricornutum. EMBO J. 36(11): 1559-1576. https://dx.doi.org/10.15252/embj.201696392, meer
 • Peer reviewed article Mensens, C.; De Laender, F.; Janssen, C.R.; Sabbe, K.; De Troch, M. (2017). Different response-effect trait relationships underlie contrasting responses to two chemical stressors. J. Ecol. 105(6): 1598-1609. https://dx.doi.org/10.1111/1365-2745.12777, meer
 • Peer reviewed article Pinseel, E.; Verleyen, E.; Wolfe, A.; Harper, M.; Lewis, A.R.; Dickinson, W.; Ashworth, A.C.; Van de Vijver, B.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2017). Miocene diatom fossils shed light on the paleoenvironmental and biogeographical history of the Antarctic continent. Phycologia 56(Supplement 4): 147-148, meer
 • Peer reviewed article Pinseel, E.; Hejduková, E.; Vanormelingen, P.; Kopalova, K.; Vyverman, W.; Van de Vijver, B. (2017). Pinnularia catenaborealis sp. nov. (Bacillariophyceae), a unique chain-forming diatom species from James Ross Island and Vega Island (Maritime Antarctica). Phycologia 56(1): 94-107. http://dx.doi.org/10.2216/16-18.1, meer
 • Peer reviewed article Sabbe, K.; Stock, W.; Koedooder, C.; Vyverman, W. (2017). Reciprocal interactions shape the structure and functioning of diatom-bacteria consortia in marine biofilms. Phycologia 56(4): 164-165, meer
 • Peer reviewed article Scholz, B.; Vyverman, W.; Küpper, F.C.; Ólafsson, H.G.; Karsten, U. (2017). Effects of environmental parameters on chytrid infection prevalence of four marine diatoms: a laboratory case study. Bot. Mar. 60(4): 419-431. https://dx.doi.org/10.1515/bot-2016-0105, meer
 • Peer reviewed article Scholz, B.; Küpper, F.C.; Vyverman, W.; Ólafsson, H.G.; Karsten, U. (2017). Chytridiomycosis of marine diatoms-the role of stress physiology and resistance in parasite-host recognition and accumulation of defense molecules. Mar. Drugs 15(2): 19 pp. https://dx.doi.org/10.3390/md15020026, meer
 • Peer reviewed article Verleyen, E.; Tavernier, I.; Hodgson, D.A.; Whitehouse, P.L.; Kudoh, S.; Imura, S.; Heirman, K.; Bentley, M.J.; Roberts, S.J.; De Batist, M.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2017). Ice sheet retreat and glacio-isostatic adjustment in Lutzow-Holm Bay, East Antarctica. Quat. Sci. Rev. 169: 85-98. https://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2017.06.003, meer
 • Peer reviewed article Bondoc, K.; Heuschele, J.; Gillard, J.; Vyverman, W.; Pohnert, G. (2016). Selective silicate-directed motility in diatoms. Nature Comm. 7: 10540. dx.doi.org/10.1038/ncomms10540, meer
 • Peer reviewed article Bondoc, K.G.V.; Lembke, C.; Vyverman, W.; Pohnert, G. (2016). Searching for a mate: pheromone-directed movement of the benthic diatom Seminavis robusta. Microb. Ecol. 72(2): 287-294. https://dx.doi.org/10.1007/s00248-016-0796-7, meer
 • Peer reviewed article Fortunato, A.E.; Jaubert, M.; Enomoto, G.; Bouly, J.-P.; Raniello, R.; Thaler, M.; Malviya, S.; Bernardes, J.S.; Rappaport, F.; Gentili, B.; Huysman, M.J.J.; Carbone, A.; Bowler, C.; d'Alcalà, M.R.; Ikeuchi, M.; Falciatore, A. (2016). Diatom phytochromes reveal the existence of far-red-light-based sensing in the ocean. Plant Cell 28(3): 616-628. https://dx.doi.org/10.1105/tpc.15.00928, meer
 • Peer reviewed article Hodgson, D.; Whitehouse, P.L.; De Cort, G.; Berg, S.; Verleyen, E.; Tavernier, I.; Roberts, S.J.; Vyverman, W.; Sabbe, K.; O'Brien, P. (2016). Rapid early Holocene sea-level rise in Prydz Bay, East Antarctica. Global Planet. Change 139: 128-140. http://dx.doi.org/10.1016/j.gloplacha.2015.12.020, meer
 • Peer reviewed article Kim, J; Fabris, M.; Baart, G.; Kim, K; Goossens, A.; Vyverman, W.; Falkowski, G; Lun, S (2016). Flux balance analysis of primary metabolism in the diatom Phaeodactylum tricornutum. Plant J. 85(1): 161-176. dx.doi.org/10.1111/tpj.13081, meer
 • Peer reviewed article Liu, J.; Vanormelingen, P.; Vyverman, W. (2016). Fatty acid profiles of four filamentous green algae under varying culture conditions. Bioresour. Technol. 200: 1080-1084. https://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2015.11.001, meer
 • Peer reviewed article Matthijs, M.; Fabris, M.; Broos, S.; Vyverman, W.; Goossens, A. (2016). Profiling of the early nitrogen stress response in the diatom Phaeodactylum tricornutum reveals a novel family of RING-domain transcription factors. Plant Physiol. 170(1): 489-498. https://dx.doi.org/10.1104/pp.15.01300, meer
 • Peer reviewed article Moeys, S.; Frenkel, J.; Lembke, C.; Gillard, J.; Devos, V.; Van den Berge, K.; Bouillon, B.; Huysman, M.J.J.; De Decker, S.; Scharf, J.; Bones, A.; Brembu, T.; Winge, P.; Sabbe, K.; Vuylsteke, M.; Clement, L.; De Veylder, L.; Pohnert, G.; Vyverman, W. (2016). A sex-inducing pheromone triggers cell cycle arrest and mate attraction in the diatom Seminavis robusta. NPG Scientific Reports 6(19252): 13 pp. https://dx.doi.org/10.1038/srep19252, meer
 • Peer reviewed article Naithani, J.; de Brye, B.; Buyze, E.; Vyverman, W.; Legat, V.; Deleersnijder, E. (2016). An ecological model for the Scheldt estuary and tidal rivers ecosystem: spatial and temporal variability of plankton. Hydrobiologia 775(1): 51-67. http://dx.doi.org/10.1007/s10750-016-2710-1, meer
 • Peer reviewed article Obbels, D.; Verleyen, E.; Mano, M.-J.; Namsaraev, Z.; Sweetlove, M.; Tytgat, B.; Fernandez-Carazo, R.; De Wever, A.; D'Hondt, S.; Ertz, D.; Elster, J.; Sabbe, K.; Willems, A.; Wilmotte, A.; Vyverman, W. (2016). Bacterial and eukaryotic biodiversity patterns in terrestrial and aquatic habitats in the Sør Rondane Mountains, Dronning Maud Land, East Antarctica. FEMS Microbiol. Ecol. 92(6): 1-13. https://dx.doi.org/10.1093/femsec/fiw041, meer
 • Peer reviewed article Pinseel, E.; Van de Vijver, B.; Kavan, J.; Verleyen, E. (2016). Diversity, ecology and community structure of the freshwater littoral diatom flora from Petuniabukta (Spitsbergen). Polar Biol. 40(3): 533-551. http://dx.doi.org/10.1007/s00300-016-1976-0, meer
 • Peer reviewed article Scholz, B.; Küpper, F.C.; Vyverman, W.; Karsten, U. (2016). Effects of eukaryotic pathogens (Chytridiomycota and Oomycota) on marine benthic diatom communities in the Solthorn tidal flat (southern North Sea, Germany). Eur. J. Phycol. 51(3): 253-269. https://dx.doi.org/10.1080/09670262.2015.1134814, meer
 • Peer reviewed article Tytgat, B.; Verleyen, E.; Sweetlove, M.; D’Hondt, S.; Clercx, P.; Van Ranst, E.; Peeters, K.; Roberts, S.; Namsaraev, Z.; Wilmotte, A.; Vyverman, W.; Willems, A. (2016). Bacterial community composition in relation to bedrock type and macrobiota in soils from the Sør Rondane Mountains, East Antarctica. FEMS Microbiol. Ecol. 92(9): 13 pp. https://dx.doi.org/10.1093/femsec/fiw126, meer
 • Peer reviewed article Barnett, A; Meleder, V; Blommaert, L.; Lepetit, B; Gaudin, P; Vyverman, W.; Sabbe, K.; Dupuy, C; Lavaud, J (2015). Growth form defines physiological photoprotective capacity in intertidal benthic diatoms. ISME J. 9(1): 32-45. dx.doi.org/10.1038/ismej.2014.105, meer
 • Peer reviewed article Braeckman, U.; Provoost, P.; Sabbe, K.; Soetaert, K.; Middelburg, J.J.; Vincx, M.; Vanaverbeke, J. (2015). Temporal dynamics in a shallow coastal benthic food web: Insights from fatty acid biomarkers and their stable isotopes. Mar. Environ. Res. 108: 55-68. http://dx.doi.org/10.1016/j.marenvres.2015.04.010, meer
 • Peer reviewed article Decleyre, H.; Heylen, K.; Sabbe, K.; Tytgat, B.; Deforce, D.; Van Nieuwerburgh, F.; Van Colen, C.; Willems, A. (2015). A doubling of microphytobenthos biomass coincides with a tenfold increase in denitrifier and total bacterial abundances in intertidal sediments of a temperate estuary. PLoS One 10(5): e0126583. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0126583, meer
 • Peer reviewed article Huysman, M.J.J.; Tanaka, A.; Bowler, C.; Vyverman, W.; De Veylder, L. (2015). Functional characterization of the diatom cyclin-dependent kinase A2 as a mitotic regulator reveals plant-like properties in a non-green lineage. BMC Plant Biol. 15. dx.doi.org/10.1186/s12870-015-0469-6, meer
 • Peer reviewed article Mensens, C.; De Laender, F.; Janssen, C.R.; Sabbe, K.; De Troch, M. (2015). Stressor-induced biodiversity gradients: revisiting biodiversity–ecosystem functioning relationships. Oikos (Kbh.) 124(6): 677–684. http://dx.doi.org/10.1111/oik.01904, meer
 • Peer reviewed article Pasotti, F.; Manini, E.; Giovannelli, D.; Wölfl, A.-C.; Monien, D.; Verleyen, E.; Braeckman, U.; Abele, D.; Vanreusel, A. (2015). Antarctic shallow water benthos in an area of recent rapid glacier retreat. Mar. Ecol. (Berl.) 36(3): 716-733. http://dx.doi.org/10.1111/maec.12179, meer
 • Peer reviewed article Patil, S.; Moeys, S.; von Dassow, P.; Huysman, M.J.J.; Mapleson, D.; De Veylder, L.; Sanges, R.; Vyverman, W.; Montresor, M.; Ferrante, M.I. (2015). Identification of the meiotic toolkit in diatoms and exploration of meiosis-specific SPO11 and RAD51 homologs in the sexual species Pseudo-nitzschia multistriata and Seminavis robusta. BMC Genom. 16: 21 pp. https://dx.doi.org/10.1186/s12864-015-1983-5, meer
 • Peer reviewed article Poulickova, A; Sato, S; Evans, M; Chepurnov, V.A.; Mann, G (2015). Repeated evolution of uniparental reproduction in Sellaphora (Bacillariophyceae). Eur. J. Phycol. 50(1): 62-79. dx.doi.org/10.1080/09670262.2014.985259, meer
 • Peer reviewed article Sciuto, K.; Lewis, L.; Verleyen, E.; Moro, I.; La Rocca, N. (2015). Chodatodesmus australis sp. nov. (Scenedesmaceae, Chlorophyta) from Antarctica, with the emended description of the genus Chodatodesmus, and circumscription of Flechtneria rotunda gen. et sp. nov. J. Phycol. 51(6): 1172-1188. https://dx.doi.org/10.1111/jpy.12355, meer
 • Peer reviewed article Sterken, M.; Verleyen, E.; Jones, V.J.; Hodgson, D.A.; Vyverman, W.; Sabbe, K.; Van de Vijver, B. (2015). An illustrated and annotated checklist of freshwater diatoms (Bacillariophyta) from Livingston, Signy and Beak Island (Maritime Antarctic Region). Plant Ecol. Evol. 148(3): 431-455. http://dx.doi.org/10.5091/plecevo.2015.1103, meer
 • Peer reviewed article Yazdani Foshtomi, M.; Braeckman, U.; Derycke, S.; Sapp, M.; Van Gansbeke, D.; Sabbe, K.; Willems, A.; Vincx, M.; Vanaverbeke, J. (2015). The link between microbial diversity and nitrogen cycling in marine sediments is modulated by macrofaunal bioturbation. PLoS One 10(6): e0130116. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0130116, meer
 • Peer reviewed article Fabris, M.; Matthijs, M.; Carbonelle, S.; Moses, T.; Pollier, J.; Dasseville, R.; Baart, G.J.E.; Vyverman, W.; Goossens, A. (2014). Tracking the sterol biosynthesis pathway of the diatom Phaeodactylum tricornutum. New Phytol. 204(3): 521-535. dx.doi.org/10.1111/nph.12917, meer
 • Peer reviewed article Frenkel, J.; Wess, C.; Vyverman, W.; Pohnert, G. (2014). Chiral separation of a diketopiperazine pheromone from marine diatoms using supercritical fluid chromatography. Journal of Chromatography B 951-952: 58-61. https://dx.doi.org/10.1016/j.jchromb.2013.12.040, meer
 • Peer reviewed article Frenkel, J.; Vyverman, W.; Pohnert, G. (2014). Pheromone signaling during sexual reproduction in algae. Plant J. 79(4): 632-644. https://dx.doi.org/10.1111/tpj.12496, meer
 • Peer reviewed article Hodgson, A; Graham, C; Roberts, J; Bentley, J; Cofaigh, O; Verleyen, E.; Vyverman, W.; Jomelli, V; Favier, V; Brunstein, D; Verfaillie, D; Colhoun, A; Saunders, M; Selkirk, M; Mackintosh, A; Hedding, W; Nel, W; Hall, K; McGlone, S; van der Putten, N; Dickens, A; Smith, A (2014). Terrestrial and submarine evidence for the extent and timing of the Last Glacial Maximum and the onset of deglaciation on the maritime-Antarctic and sub-Antarctic islands. Quat. Sci. Rev. 100: 137-158. dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2013.12.001, meer
 • Peer reviewed article Huysman, M.J.J.; Martens, C.; Vyverman, W.; De Veylder, L. (2014). Protein degradation during the diatom cell cycle: annotation and transcriptional analysis of SCF and APC/C ubiquitin ligase genes in Phaeodactylum tricornutum. Marine Genomics 14: 39-46. dx.doi.org/10.1016/j.margen.2013.09.001, meer
 • Peer reviewed article Huysman, M.J.J.; Vyverman, W.; De Veylder, L. (2014). Molecular regulation of the diatom cell cycle. J. Exp. Bot. 65(10): 2573-2584. https://dx.doi.org/10.1093/jxb/ert387, meer
 • Peer reviewed article Leliaert, F.; Verbruggen, H.; Vanormelingen , P.; Steen, F.; López-Bautista, J.M.; Zuccarello, G.C.; De Clerck, O. (2014). DNA-based species delimitation in algae. Eur. J. Phycol. 49(2): 179–196. http://dx.doi.org/10.1080/09670262.2014.904524, meer
 • Peer reviewed article Lourino-Cabana, B; Billon, G; Lesven, L; Sabbe, K.; Gillan, D.C.; Gao, Y.; Leermakers, M.; Baeyens, W. (2014). Monthly variation of trace metals in North Sea sediments. From experimental data to modeling calculations. Mar. Pollut. Bull. 87(1-2): 237-246. dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2014.07.053, meer
 • Peer reviewed article Mackintosh, N; Verleyen, E.; O'Brien, E; White, A; Jones, S; McKay, R; Dunbar, R; Gore, B; Fink, D; Post, L; Miura, H; Leventer, A; Goodwin, I; Hodgson, A; Lilly, K; Crosta, X; Golledge, R; Wagner, B; Berg, S; van Ommen, T; Zwartz, D; Roberts, J; Vyverman, W.; Masse, G (2014). Retreat history of the East Antarctic Ice Sheet since the Last Glacial Maximum. Quat. Sci. Rev. 100: 10-30. dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2013.07.024, meer
 • Peer reviewed article Moens, T.; Vafeiadou, A.-M.; De Geyter, E.; Vanormelingen, P.; Sabbe, K.; De Troch, M. (2014). Diatom feeding across trophic guilds in tidal flat nematodes, and the importance of diatom cell size. J. Sea Res. 92: 125-133. http://dx.doi.org/10.1016/j.seares.2013.08.007, meer
 • Peer reviewed article Perez-Lopez, P.; Gonzalez-Garcia, S.; Allewaert, C.; Verween, A.; Murray, P.; Feijoo, G.; Moreira, M. (2014). Environmental evaluation of eicosapentaenoic acid production by Phaeodactylum tricornutum. Sci. Total Environ. 466-467: 991-1002. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.07.105, meer
 • Peer reviewed article RAISED Consortium; Bentley, J; Cofaigh, O; Anderson, B; Conway, H; Davies, B; Graham, C; Hillenbrand, D; Hodgson, A; Jamieson, R; Larter, D; Mackintosh, A; Smith, A; Verleyen, E.; Ackert, P; Bart, J; Berg, S; Brunstein, D; Canals, M; Colhoun, A; Crosta, X; Dickens, A; Domack, E; Dowdeswell, A; Dunbar, R; Ehrmann, W; Evans, J; Favier, V; Fink, D; Fogwill, J; Glasser, F; Gohl, K; Golledge, R; Goodwin, I; Gore, B; Greenwood, L; Hall, L; Hall, K; Hedding, W; Hein, S; Hocking, P; Jakobsson, M; Johnson, S; Jomelli, V; Jones, S; Klages, P; Kristoffersen, Y; Kuhn, G; Leventer, A; Licht, K; Lilly, K; Lindow, J; Livingstone, J; Masse, G; McGlone, S; McKay, M; Melles, M; Miura, H; Mulvaney, R; Nel, W; Nitsche, O; O'Brien, E; Post, L; Roberts, J; Saunders, M; Selkirk, M; Simms, R; Spiegel, C; Stolldorf, D; Sugden, E; van der Putten, N; van Ommen, T; Verfaillie, D; Vyverman, W.; Wagner, B; White, A; Witus, E; Zwartz, D (2014). A community-based geological reconstruction of Antarctic Ice Sheet deglaciation since the Last Glacial Maximum. Quat. Sci. Rev. 100: 1-9. dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2014.06.025, meer
 • Peer reviewed article Scholz, B; Kupper, C; Vyverman, W.; Karsten, U (2014). Eukaryotic pathogens (Chytridiomycota and Oomycota) infecting marine microphytobenthic diatoms – a methodological comparison. J. Phycol. 50(6): 1009-1019. dx.doi.org/10.1111/jpy.12230, meer
 • Peer reviewed article Stock, W.; Heylen, K.; Sabbe, K.; Willems, A.; De Troch, M. (2014). Interactions between benthic copepods, bacteria and diatoms promote nitrogen retention in intertidal marine sediments. PLoS One 9(10): e111001. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0111001, meer
 • Peer reviewed article Syrpas, M.; Ruysbergh, E.; Blommaert, L.; Vanelslander, B.; Sabbe, K.; Vyverman, W.; De Kimpe, N.; Mangelinckx, S. (2014). Haloperoxidase mediated quorum quenching by Nitzschia cf pellucida: study of the metabolization of N-Acyl Homoserine Lactones by a benthic diatom. Mar. Drugs 12(1): 352-367. dx.doi.org/10.3390/md12010352, meer
 • Peer reviewed article Tavernier, I.; Verleyen, E.; Hodgson, D.A.; Heirman, K.; Roberts, S.J.; Imura, S.; Kudoh, S.; Sabbe, K.; De Batist, M.; Vyverman, W. (2014). Absence of a Medieval climate anomaly, Little Ice Age and twentieth century warming in Skarvsnes, Lützow Holm Bay, East Antarctica. Antarctic Science 26(5): 585-598. http://dx.doi.org/10.1017/S0954102014000029, meer
 • Peer reviewed article Tytgat, B.; Verleyen, E.; Obbels, D.; Peeters, K.; De Wever, A.; D'Hondt, S.; De Meyer, T.; Van Criekinge, W.; Vyverman, W.; Willems, A. (2014). Bacterial diversity assessment in Antarctic terrestrial and aquatic microbial mats: a comparison between bidirectional pyrosequencing and cultivation. PLoS One 9(6): e97564. https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0097564, meer
 • Peer reviewed article Vanden Eede, S.; Van Tomme, J.; De Busschere, C.; Vandegehuchte, M.L.; Sabbe, K.; Stienen, E.W.M.; Degraer, S.; Vincx, M.; Bonte, D. (2014). Assessing the impact of beach nourishment on the intertidal food web through the development of a mechanistic-envelope model. J. Appl. Ecol. 51(5): 1304–1313. http://dx.doi.org/10.1111/1365-2664.12314, meer
 • Peer reviewed article Woods, M.A.; Vandenbroucke, T.R.A.; Williams, M.; Riding, J.B.; De Schepper, S.; Sabbe, K. (2014). Complex response of dinoflagellate cyst distribution patterns to cooler early Oligocene oceans. Earth-Sci. Rev. 138: 215-230. http://dx.doi.org/10.1016/j.earscirev.2014.02.004, meer
 • Peer reviewed article Barreiro, D.L.; Zamalloa, C.; Boon, N.; Vyverman, W.; Ronsse, F.; Brilman, W.; Prins, W. (2013). Influence of strain-specific parameters on hydrothermal liquefaction of microalgae. Bioresour. Technol. 146: 463-471. https://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2013.07.123, meer
 • Peer reviewed article Carbonnel, V.; Vanderborght, J.-P.; Lionard, M.; Chou, L. (2013). Diatoms, silicic acid and biogenic silica dynamics along the salinity gradient of the Scheldt estuary (Belgium/The Netherlands). Biogeochemistry 113(1-3): 657-682. http://dx.doi.org/10.1007/s10533-012-9796-y, meer
 • Peer reviewed article Dabek, P.; Sabbe, K.; Witkowski, A.; Archibald, C.; Kurzydlowski, K.J.; Zglobicka, I. (2013). Cymatosirella Dabek, Witkowski & Sabbe gen. nov., a new marine benthic diatom genus (Bacillariophyta) belonging to the family Cymatosiraceae. Phytotaxa 121(1): 42-56. http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.121.1.2, meer
 • Peer reviewed article Fernandez-Carazo, R.; Verleyen, E.; Hodgson, D.A.; Roberts, S.J.; Waleron, K.; Vyverman, W.; Wilmotte, A. (2013). Late Holocene changes in cyanobacterial community structure in maritime Antarctic lakes. J. Paleolimnol. 50(1): 15-31. dx.doi.org/10.1007/s10933-013-9700-3, meer
 • Peer reviewed article Garvey, C.J.; Strobl, M.; Percot, A.; Saroun, J.; Haug, J.; Vyverman, W.; Chepurnov, V.A.; Ferris, J.M. (2013). Small angle neutron scattering on an absolute intensity scale and the internal surface of diatom frustules from three species of differing morphologies. European Biophysics Journal With Biophysics Letters 42(5): 395-404. https://dx.doi.org/10.1007/s00249-013-0889-x, meer
 • Peer reviewed article Gillard, J.; Frenkel, J.; Devos, V.; Sabbe, K.; Paul, C.; Rempt, M.; Inzé, D.; Pohnert, G.; Vuylsteke, M.; Vyverman, W. (2013). Metabolomics enables the structure elucidation of a diatom sex pheromone. Angew. Chem. 52(3): 854-857. http://dx.doi.org/10.1002/anie.201208175, meer
 • Peer reviewed article Harter, T.; Bossier, P.; Verreth, J.; Bodé, S.; Van der Ha, D.; Debeer, A.-E.; Boon, N.; Boeckx, P.; Vyverman, W.; Nevejan, N. (2013). Carbon and nitrogen mass balance during flue gas treatment with Dunaliella salina cultures. J. Appl. Phycol. 25(2): 359-368. dx.doi.org/10.1007/s10811-012-9870-9, meer
 • Peer reviewed article Hodgson, D.A.; Roberts, S.J.; Smith, J.A.; Verleyen, E.; Sterken, M.; Labarque, M.; Sabbe, K.; Vyverman, W.; Allen, C.S.; Leng, M.J.; Bryant, C. (2013). Late Quaternary environmental changes in Marguerite Bay, Antarctic Peninsula, inferred from lake sediments and raised beaches. Quat. Sci. Rev. 68: 216-236. dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2013.02.002, meer
 • Peer reviewed article Huysman, M.J.J.; Fortunato, A.; Matthijs, M.; Costa, B.; Vanderhaeghen, R.; Van den Daele, H.; Sachse, M.; Inzé, D.; Bowler, C.; Kroth, P.; Wilhelm, C.; Falciatore, A.; Vyverman, W.; De Veylder, L. (2013). AUREOCHROME1a-mediated induction of the diatom-specific cyclin dsCYC2 controls the onset of cell division in diatoms (Phaeodactylum tricornutum). Plant Cell 25(1): 215-228. dx.doi.org/10.1105/tpc.112.106377, meer
 • Peer reviewed article Mann, D.G.; Vanormelingen, P. (2013). An inordinate fondness? The number, distributions, and origins of diatom species. J. Eukaryot. Microbiol. 60(4): 414-420. dx.doi.org/10.1111/jeu.12047, meer
 • Peer reviewed article Murray, P.M.; Moane, S.; Collins, C.; Beletskaya, T.; Thomas, O.P.; Duarte, A.W.F.; Nobre, F.S.; Owoyemi, I.O.; Pagnocca, F.C.; Sette, L.D.; McHugh, E.; Causse, E.; Perez-Lopez, P.; Feijoo, G.; Moreira, M.T.; Rubiolo, J.; Leiros, M.; Botana, L.M.; Pinteus, S.; Alves, C.; Horta, A.; Pedrosa, R.; Jeffryes, C.; Agathos, S.N.; Allewaert, C.; Verween, A.; Vyverman, W.; Laptev, I.; Sineoky, S.; Bisio, A.; Manconi, R.; Ledda, F.; Marchi, M.; Pronzato, R.; Walsh, D.J. (2013). Sustainable production of biologically active molecules of marine based origin. N. Biotechnol. 30(6): 839-850. dx.doi.org/10.1016/j.nbt.2013.03.006, meer
 • Peer reviewed article Van Oostende, N.; Moerdijk-Poortvliet, T.C.W.; Boschker, H.T.S.; Vyverman, W.; Sabbe, K. (2013). Release of dissolved carbohydrates by Emiliania huxleyi and formation of transparent exopolymer particles depend on algal life cycle and bacterial activity. Environ. Microbiol. 15(5): 1514-1531. http://dx.doi.org/10.1111/j.1462-2920.2012.02873.x, meer
 • Peer reviewed article Vanormelingen, P.; Evans, K.M.; Chepurnov, V.A.; Vyverman, W.; Mann, D.G. (2013). Molecular species discovery in the diatom Sellaphora and its congruence with mating trials. Fottea 13(2): 133-148. https://dx.doi.org/10.5507/fot.2013.012, meer
 • Peer reviewed article Vanormelingen, P.; Vanelslander, B.; Sato, S.; Gillard, J.; Trobajo, R.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2013). Heterothallic sexual reproduction in the model diatom Cylindrotheca. Eur. J. Phycol. 48(1): 93-105. dx.doi.org/10.1080/09670262.2013.772242, meer
 • Peer reviewed article Vanstechelman, I.; Sabbe, K.; Vyverman, W.; Vanormelingen, P.; Vuylsteke, M. (2013). Linkage mapping identifies the sex determining region as a single locus in the pennate diatom Seminavis robusta. PLoS One 8(3): e60132. dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0060132, meer
 • Peer reviewed article Braeckman, U.; Provoost, P.; Sabbe, K.; Soetaert, K.; Middelburg, J.J.; Vincx, M.; Vanaverbeke, J. (2012). Temporal dynamics in the diet of two marine polychaetes as inferred from fatty acid biomarkers. J. Sea Res. 68: 6-19. dx.doi.org/10.1016/j.seares.2011.11.003, meer
 • Peer reviewed article De Troch, M.; Vergaerde, I.; Cnudde, C.; Vanormelingen, P.; Vyverman, W.; Vincx, M. (2012). The taste of diatoms: the role of diatom growth phase characteristics and associated bacteria for benthic copepod grazing. Aquat. Microb. Ecol. 67(1): 47-58. http://dx.doi.org/10.3354/ame01587, meer
 • Peer reviewed article Fabris, M.; Matthijs, M.; Rombauts, S.; Vyverman, W.; Goossens, A.; Baart, G.J.E. (2012). The metabolic blueprint of Phaeodactylum tricornutum reveals a eukaryotic Entner-Doudoroff glycolytic pathway. Plant J. 70(6): 1004-1014. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-313X.2012.04941.x, meer
 • Peer reviewed article Gao, Y.; Leermakers, M.; Pede, A.; Magnier, A.; Sabbe, K.; Louriño Cabana, B.; Billon, G.; Baeyens, W.; Gillan, D.C. (2012). Response of diffusive equilibrium in thin films (DET) and diffusive gradients in thin films (DGT) trace metal profiles in sediments to phytodetritus mineralisation. Environ. Chem. 9(1): 41-47. http://dx.doi.org/10.1071/EN11075, meer
 • Peer reviewed article Gillan, D.C.; Baeyens, W.; Bechara, R.; Billon, G.; Denis, K.; Grosjean, P.; Leermakers, M.; Lesven, L.; Pede, A.; Sabbe, K.; Gao, Y. (2012). Links between bacterial communities in marine sediments and trace metal geochemistry as measured by in situ DET/DGT approaches. Mar. Pollut. Bull. 64(2): 353-362. dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2011.11.001, meer
 • Peer reviewed article Gillan, D.C.; Pede, A.; Sabbe, K.; Gao, Y.; Leermakers, M.; Baeyens, W.; Louriño Cabana, B.; Billon, G. (2012). Effect of bacterial mineralization of phytoplankton-derived phytodetritus on the release of arsenic, cobalt and manganese from muddy sediments in the Southern North Sea. A microcosm study. Sci. Total Environ. 419: 98-108. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2011.12.034, meer
 • Peer reviewed article Mohibullah, M.; Williams, M.; Vandenbroucke, T.R.A.; Sabbe, K.; Zalasiewicz, J.A. (2012). Marine Ostracod provinciality in the Late Ordovician of palaeocontinental Laurentia and its environmental and geographical expression. PLoS One 7(8): 1-10. dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0041682, meer
 • Peer reviewed article Peeters, K.; Verleyen, E.; Hodgson, D.A.; Convey, P.; Ertz, D.; Vyverman, W.; Willems, A. (2012). Heterotrophic bacterial diversity in aquatic microbial mat communities from Antarctica. Polar Biol. 35(4): 543-554. dx.doi.org/10.1007/s00300-011-1100-4, meer
 • Peer reviewed article Reveillaud, J.; Allewaert, C.; Perez, T.; Vacelet, J.; Banaigs, B.; Vanreusel, A. (2012). Relevance of an integrative approach for taxonomic revision in sponge taxa: case study of the shallow-water Atlanto-Mediterranean Hexadella species (Porifera: Ianthellidae: Verongida). Invertebrate Systematics 26(3): 230-248. https://dx.doi.org/10.1071/IS11044, meer
 • Peer reviewed article Sterken, M.; Roberts, S.J.; Hodgson, D.A.; Vyverman, W.; Balbo, A.L.; Sabbe, K.; Moreton, S.G.; Verleyen, E. (2012). Holocene glacial and climate history of Prince Gustav Channel, northeastern Antarctic Peninsula. Quat. Sci. Rev. 31: 93-111. http://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2011.10.017, meer
 • Peer reviewed article Van de Vijver, B.; Tavernier, I.; Kellogg, T.B.; Gibson, J.; Verleyen, E.; Vyverman, W.; Sabbe, K. (2012). Revision of type materials of antarctic diatom species (Bacillariophyta) described by West & West (1911), with the description of two new species. Fottea 12(2): 149-169, meer
 • Peer reviewed article Van Oostende, N.; Harlay, J.; Vanelslander, B.; Chou, L.; Vyverman, W.; Sabbe, K. (2012). Phytoplankton community dynamics during late spring coccolithophore blooms at the continental margin of the Celtic Sea (North East Atlantic, 2006-2008). Prog. Oceanogr. 104: 1-16. http://dx.doi.org/10.1016/j.pocean.2012.04.016, meer
 • Peer reviewed article Vanelslander, B.; Paul, C.; Grueneberg, J.; Prince, E.K.; Gillard, J.; Sabbe, K.; Pohnert, G.; Vyverman, W. (2012). Daily bursts of biogenic cyanogen bromide (BrCN) control biofilm formation around a marine benthic diatom. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 109(7): 2412-2417. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1108062109, meer
 • Peer reviewed article Adam, S.; De Backer, A.; De Wever, A.; Sabbe, K.; Toorman, E.A.; Vincx, M.; Monbaliu, J. (2011). Bio-physical characterization of sediment stability indicators for mudflats using remote sensing: a laboratory experiment, in: Le Hir, P. et al. (Ed.) Proceedings of the 9th International Conference on Nearshore and Estuarine Cohesive Sediment Transport Processes (INTERCOH '07), Brest, France, September 25-28, 2007. Continental Shelf Research, 31(10, Suppl.): pp. S26-S35. dx.doi.org/10.1016/j.csr.2009.12.008, meer
 • Peer reviewed article Cnudde, C.; Willems, A.; Van Hoorde, K.; Vyverman, W.; Moens, T.; De Troch, M. (2011). Effect of food preservation on the grazing behavior and on the gut flora of the harpacticoid copepod Paramphiascella fulvofasciata. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 407(1): 63-69. dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2011.07.007, meer
 • Peer reviewed article Gu, Q.; David, F.; Lynen, F.; Vanormelingen, P.; Vyverman, W.; Rumpel, K.; Xu, G.; Sandra, P. (2011). Evaluation of ionic liquid stationary phases for one dimensional gas chromatography-mass spectrometry and comprehensive two dimensional gas chromatographic analyses of fatty acids in marine biota. J. Chromatogr. 1218(20): 3056-3063. https://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2011.03.011, meer
 • Peer reviewed article Harlay, J.; Chou, L.; De Bodt, C.; Van Oostende, N.; Piontek, J.; Suykens, K.; Engel, A.; Sabbe, K.; Groom, S.; Delille, B.; Borges, A.V. (2011). Biogeochemistry and carbon mass balance of a coccolithophore bloom in the northern Bay of Biscay (June 2006). Deep-Sea Res., Part 1, Oceanogr. Res. Pap. 58(2): 111-127. dx.doi.org/10.1016/j.dsr.2010.11.005, meer
 • Peer reviewed article Roberts, S.J.; Hodgson, D.A.; Sterken, M.; Whitehouse, P.L.; Verleyen, E.; Vyverman, W.; Sabbe, K.; Balbo, A.; Bentley, M.J.; Moreton, S.G. (2011). Geological constraints on glacio-isostatic adjustment models of relative sea-level change during deglaciation of Prince Gustav Channel, Antarctic Peninsula. Quat. Sci. Rev. 30(25-26): 3603-3617. http://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2011.09.009, meer
 • Peer reviewed article Sabbe, K.; Verleyen, E.; Vanormelingen, P.; Vyverman, W. (2011). Speciation in diatoms: recent insights, new paradigms? Eur. J. Phycol. 46(Supplement 1): 37-37, meer
 • Peer reviewed article Sato, S.; Vanormelingen, P.; Idei, M.; Mann, D.G. (2011). Sexual reproduction and haploid parthenogenesis in the raphid diatom Amphora commutata. Eur. J. Phycol. 46(Supplement 1): 186-187, meer
 • Peer reviewed article Souffreau, C.; Verbruggen, H.; Wolfe, A. P.; Vanormelingen, P.; Siver, P. A.; Cox, E. J.; Mann, D. G.; Van de Vijver, B.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2011). A time-calibrated multi-gene phylogeny of the diatom genus Pinnularia. Mol. Phylogenet. Evol. 61(3): 866-879. dx.doi.org/10.1016/j.ympev.2011.08.031, meer
 • Peer reviewed article Van de Vijver, B.; Zidarova, R.; Sterken, M.; Verleyen, E.; de Haan, M.; Vyverman, W.; Hinz, F.; Sabbe, K. (2011). Revision of the genus Navicula s.s. (Bacillariophyceae) in inland waters of the Sub-Antarctic and Antarctic with the description of five new species. Phycologia 50(3): 281-297. http://dx.doi.org/10.2216/10-49.1, meer
 • Peer reviewed article van Gremberghe, I.; Leliaert, F.; Mergeay, J.; Vanormelingen, P.; Van der Gucht, K.; Debeer, A.-E.; Lacerot, G.; De Meester, L.; Vyverman, W. (2011). Lack of phylogeographic structure in the freshwater cyanobacterium Microcystis aeruginosa suggests global dispersal. PLoS One 6(5): e19561. dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0019561, meer
 • Peer reviewed article Vannerum, K.; Huysman, M.J.J.; De Rycke, R.; Vuylsteke, M.; Leliaert, F.; Pollier, J.; Lütz-Meindl, U.; Gillard, J.; De Veylder, L.; Goossens, A.; Inzé, D.; Vyverman, W. (2011). Transcriptional analysis of cell growth and morphogenesis in the unicellular green alga Micrasterias (Streptophyta), with emphasis on the role of expansin. BMC Plant Biol. 11(128). dx.doi.org/10.1186/1471-2229-11-128, meer
 • Peer reviewed article Verleyen, E.; Hodgson, D.A.; Sabbe, K.; Cremer, H.; Emslie, S.D.; Gibson, J.; Hall, B.; Imura, S.; Kudoh, S.; Marshall, G.J.; McMinn, A.; Melles, M.; Newman, L.; Roberts, D.; Roberts, S.J.; Singh, S.M.; Sterken, M.; Tavernier, I.; Verkulich, S.; Van de Vyver, E.; Van Nieuwenhuyze, W.; Wagner, B.; Vyverman, W. (2011). Post-glacial regional climate variability along the East Antarctic coastal margin-Evidence from shallow marine and coastal terrestrial records. Earth-Sci. Rev. 104(4): 199-212. http://dx.doi.org/10.1016/j.earscirev.2010.10.006, meer
 • Peer reviewed article Bertrand, S.; Sterken, M.; Vargas-Ramirez, L.; De Batist, M.; Vyverman, W.; Lepoint, G.; Fagel, N. (2010). Bulk organic geochemistry of sediments from Puyehue Lake and its watershed (Chile, 40°S): Implications for paleoenvironmental reconstructions. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 294(1-2): 56-71. dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2009.03.012, meer
 • Peer reviewed article Casteleyn, G.; Leliaert, F.; Backeljau, T.; Debeer, A.-E.; Kotaki, Y.; Rhodes, L. L.; Lundholm, N.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2010). Limits to gene flow in a cosmopolitan marine planktonic diatom. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 107(29): 12952-12957. dx.doi.org/10.1073/pnas.1001380107, meer
 • Peer reviewed article De Bodt, C.; Van Oostende, N.; Harlay, J.; Sabbe, K.; Chou, L. (2010). Individual and interacting effects of pCO2 and temperature on Emiliania huxleyi calcification: study of the calcite production, the coccolith morphology and the coccosphere size. Biogeosciences 7(5): 1401-1412. dx.doi.org/10.5194/bg-7-1401-2010, meer
 • Peer reviewed article Huysman, M.J.J.; Martens, C.; Vandepoele, K.; Gillard, J.; Rayko, E.; Heijde, M.; Bowler, C.; Inzé, D.; Van de Peer, Y.; De Veylder, L.; Vyverman, W. (2010). Genome-wide analysis of the diatom cell cycle unveils a novel type of cyclins involved in environmental signaling. Genome Biol. 11(2): 19 pp. http://dx.doi.org/10.1186/gb-2010-11-2-r17, meer
 • Peer reviewed article Mann, D.G.; Sato, S.; Trobajo, R.; Vanormelingen, P.; Souffreau, C. (2010). DNA barcoding for species identification and discovery in diatoms. Cryptogam., Algol. 31(4): 557-577, meer
 • Peer reviewed article Sabbe, K.; Vanelslander, B.; Ribeiro, L.; Witkowski, A.; Muylaert, K.; Vyverman, W. (2010). A new genus, Pierrecomperia gen. nov., a new species and two new combinations in the marine diatom family Cymatosiraceae. Vie Milieu (1980) 60(3): 243-256, meer
 • Peer reviewed article Souffreau, C.; Vanormelingen, P.; Verleyen, E.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2010). Tolerance of benthic diatoms from temperate aquatic and terrestrial habitats to experimental desiccation and temperature stress. Phycologia 49(4): 309-324. dx.doi.org/10.2216/09-30.1, meer
 • Peer reviewed article Van de Vijver, B.; Sterken, M.; Vyverman, W.; Mataloni, G.; Nedbalová, L.; Kopalová, K.; Elster, J.; Verleyen, E.; Sabbe, K. (2010). Four new non-marine diatom taxa from the subantarctic and antarctic regions. Diatom Research 25(2): 431-443. http://dx.doi.org/10.1080/0269249X.2010.9705861, meer
 • Peer reviewed article Vandenbroucke, T.R.A.; Armstrong, H.A.; Williams, M.; Paris, F.; Zalasiewicz, J.A.; Sabbe, K.; Nõlvak, J.; Challands, T.J.; Verniers, J.; Servais, T. (2010). Polar front shift and atmospheric CO2 during the glacial maximum of the Early Paleozoic Icehouse. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 107(34): 14983-14986. dx.doi.org/10.1073/pnas.1003220107, meer
 • Peer reviewed article Vandenbroucke, T.R.A.; Armstrong, H.A.; Williams, M.; Paris, F.; Sabbe, K.; Zalasiewicz, J.A.; Nõlvak, J.; Verniers, J. (2010). Epipelagic chitinozoan biotopes map a steep latitudinal temperature gradient for earliest Late Ordovician seas: Implications for a cooling Late Ordovician climate. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 294(3-4): 202-219. dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2009.11.026, meer
 • Peer reviewed article Verleyen, E.; Sabbe, K.; Hodgson, D.A.; Grubisic, S.; Taton, A.; Cousin, S.; Wilmotte, A.; De Wever, A.; Van der Gucht, K.; Vyverman, W. (2010). Structuring effects of climate-related environmental factors on Antarctic microbial mat communities. Aquat. Microb. Ecol. 59(1): 11-24 + suppl. mat. dx.doi.org/10.3354/ame01378, meer
 • Peer reviewed article Vyverman, W.; Verleyen, E.; Wilmotte, A.; Hodgson, D.A.; Willems, A.; Peeters, K.; Van de Vijver, B.; De Wever, A.; Leliaert, F.; Sabbe, K. (2010). Evidence for widespread endemism among Antarctic micro-organisms. Polar Science 4(2): 103-113. https://dx.doi.org/10.1016/j.polar.2010.03.006, meer
 • Peer reviewed article Carbonnel, V.; Lionard, M.; Muylaert, K.; Chou, L. (2009). Dynamics of dissolved and biogenic silica in the freshwater reaches of a macrotidal estuary (The Scheldt, Belgium). Biogeochemistry 96(1-3): 49-72. http://dx.doi.org/10.1007/s10533-009-9344-6, meer
 • Peer reviewed article Casteleyn, G.; Adams, N.G.; Vanormelingen, P.; Debeer, A.-E.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2009). Natural hybrids in the marine diatom Pseudo-nitzschia pungens (Bacillariophyceae): genetic and morphological evidence. Protist 160(2): 343-354. dx.doi.org/10.1016/j.protis.2008.11.002, meer
 • Peer reviewed article Casteleyn, G.; Evans, K.M.; Backeljau, T.; D'hondt, S.; Chepurnov, V.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2009). Lack of population genetic structuring in the marine planktonic diatom Pseudo-nitzschia pungens (Bacillariophyceae) in a heterogeneous area in the Southern Bight of the North Sea. Mar. Biol. (Berl.) 156(6): 1149-1158. https://dx.doi.org/10.1007/s00227-009-1157-6, meer
 • Peer reviewed article Churro, C.I.; Carreira, C.C.; Rodrigues, F.J.; Craveiro, S.C.; Calado, A.J.; Casteleyn, G.; Lundholm, N. (2009). Diversity and abundance of potentially toxic pseudo-Nitzschia Peragallo in Aveiro coastal lagoon, Portugal and description of a new variety, P-Pungens Var. Aveirensis Var. Nov. Diatom Research 24(1): 35-62, meer
 • Peer reviewed article Cocquyt, E.; Verbruggen, H.; Leliaert, F.; Zechman, F. W.; Sabbe, K.; De Clerck, O. (2009). Gain and loss of elongation factor genes in green algae. BMC Evol. Biol. 9(39). dx.doi.org/10.1186/1471-2148-9-39, meer
 • Peer reviewed article De Bodt, C.; Van Oostende, N.; Harlay, J.; Roevros, N.; Sabbe, K.; Chou, L. (2009). Study of the individual and combined effect of pCO2 and temperature on the coccolithophore E. huxleyi. Geochim. Cosmochim. Acta 73(13): A271-A271, meer
 • Peer reviewed article De Troch, M.; Cnudde, C.; Vyverman, W.; Vanreusel, A. (2009). Increased production of faecal pellets by the benthic harpacticoid Paramphiascella fulvofasciata: importance of the food source. Mar. Biol. (Berl.) 156(3): 469-477. https://dx.doi.org/10.1007/s00227-008-1100-2, meer
 • Peer reviewed article De Wever, A.; Leliaert, F.; Verleyen, E.; Vanormelingen, P.; Van der Gucht, K.; Hodgson, D.A.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2009). Hidden levels of phylodiversity in Antarctic green algae: further evidence for the existence of glacial refugia. Proc. - Royal Soc., Biol. Sci. 276(1673): 3591-3599. dx.doi.org/10.1098/rspb.2009.0994, meer
 • Peer reviewed article Evans, K.M.; Vanormelingen, P.; Nagai, S.; Mann, D.G. (2009). Huge diversity of microalgae; how have so many species arisen? Phycologia 48(4): 30, meer
 • Peer reviewed article Gao, Y.; Lesven, L.; Gillan, D.C.; Sabbe, K.; Billon, G.; De Galan, S.; Elskens, M.; Baeyens, W.; Leermakers, M. (2009). Geochemical behavior of trace elements in sub-tidal marine sediments of the Belgian coast. Mar. Chem. 117(1-4): 88-96. dx.doi.org/10.1016/j.marchem.2009.05.002, meer
 • Peer reviewed article Harlay, J.; De Bodt, C.; Engel, A.; Jansen, S.; d'Hoop, Q.; Piontek, J.; Van Oostende, N.; Groom, S.; Sabbe, K.; Chou, L. (2009). Abundance and size distribution of transparent exopolymer particles (TEP) in a coccolithophorid bloom in the northern Bay of Biscay. Deep-Sea Res., Part 1, Oceanogr. Res. Pap. 56(8): 1251-1265. dx.doi.org/10.1016/j.dsr.2009.01.014, meer
 • Peer reviewed article Hodgson, D.; Verleyen, E.; Vyverman, W.; Sabbe, K.; Leng, M.; Pickering, M.; Keely, B. (2009). A geological constraint on relative sea level in Marine Isotope Stage 3 in the Larsemann Hills, Lambert Glacier region, East Antarctica (31 366-33 228 cal yr BP). Quat. Sci. Rev. 28(25-26): 2689-2696. https://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2009.06.006, meer
 • Peer reviewed article Ibrahim, E.; Adam, S.; van der Wal, D.; De Wever, A.; Sabbe, K.; Forster, R.M.; Monbaliu, J. (2009). Assessment of unsupervised classification techniques for intertidal sediments. EARSeL eProc. 8(2): 158-179, meer
 • Peer reviewed article Muylaert, K.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2009). Changes in phytoplankton diversity and community composition along the salinity gradient of the Schelde estuary (Belgium/The Netherlands). Est., Coast. and Shelf Sci. 82(2): 335-340. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2009.01.024, meer
 • Peer reviewed article Sabbe, K.; Casteleyn, G.; Vyverman, W. (2009). Species structure and biogeography of the marine diatom Pseudo-Nitzschia pungens. Phycologia 48(Sp. issue 4): 113, meer
 • Peer reviewed article Van Colen, C.; Lenoir, J.; De Backer, A.; Vanelslander, B.; Vincx, M.; Degraer, S.; Ysebaert, T.J. (2009). Settlement of Macoma balthica larvae in response to benthic diatom films. Mar. Biol. (Berl.) 156(10): 2161-2171. https://dx.doi.org/10.1007/s00227-009-1246-6, meer
 • Peer reviewed article Vandenbroucke, T.R.A.; Armstrong, H.A.; Williams, M.; Zalasiewicz, J.A.; Sabbe, K. (2009). Ground-truthing Late Ordovician climate models using the paleobiogeography of graptolites. Paleoceanography 24(4). dx.doi.org/10.1029/2008PA001720, meer
 • Peer reviewed article Vanelslander, B.; De Wever, A.; Van Oostende, N.; Kaewnuratchadasorn, P.; Vanormelingen, P.; Hendrickx, F.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2009). Complementarity effects drive positive diversity effects on biomass production in experimental benthic diatom biofilms. J. Ecol. 97(5): 1075-1082. https://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2745.2009.01535.x, meer
 • Peer reviewed article Vanelslander, B.; Creach, V.; Vanormelingen, P.; Ernst, A.; Chepurnov, V.A.; Sahan, E.; Muyzer, G.; Stal, L.J.; Vyverman, W.; Sabbe, K. (2009). Ecological differentiation between sympatric pseudocryptic species in the estuarine benthic diatom Navicula phyllepta (Bacillariophyceae). J. Phycol. 45(6): 1278-1289. https://dx.doi.org/10.1111/j.1529-8817.2009.00762.x, meer
 • Peer reviewed article Verleyen, E.; Vyverman, W.; Sterken, M.; Hodgson, D.A.; De Wever, A.; Juggins, S.; Van de Vijver, B.; Jones, V.J.; Vanormelingen, P.; Roberts, D.; Flower, R.; Kilroy, C.; Souffreau, C.; Sabbe, K. (2009). The importance of dispersal related and local factors in shaping the taxonomic structure of diatom metacommunities. Oikos (Kbh.) 118(8): 1239-1249. http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0706.2009.17575.x, meer
 • Peer reviewed article Bowler, C.; Allen, A.E.; Badger, J.H.; Grimwood, J.; Jabbari, K.; Kuo, A.; Maheswari, U.; Martens, C.; Maumus, F.; Otillar, R.P.; Rayko, E.; Salamov, A.A.; Vandepoele, K.; Beszteri, B.; Gruber, A.; Heijde, M.; Katinka, M.; Mock, T.; Valentin, K.; Verret, F.; Berges, J.A.; Brownlee, C.; Cadoret, J.-P.; Chiovitti, A.; Choi, C.J.; Coesel, S.; De Martino, A.; Detter, J.C.; Durkin, C.; Falciatore, A.; Fournet, J.; Haruta, M.; Huysman, M.J.J.; Jenkins, B.D.; Jiroutova, K.; Jorgensen, R.E.; Joubert, Y.; Kaplan, A.; Kröger, N.; Kroth, P.G.; La Roche, J.; Lindquist, E.; Lommer, M.; Martin-Jézéquel, V.; Lopez, P.J.; Lucas, S.; Mangogna, M.; McGinnis, K.; Medlin, L.K.; Montsant, A.; Oudot-Le Secq, M.-P.; Napoli, C.; Obornik, M.; Parker, M.S.; Petit, J.-L.; Porcel, B.M.; Poulsen, N.; Robison, M.; Rychlewsk, L.; Rynearson, T.A.; Schmutz, J.; Shapiro, H.; Siaut, M.; Stanley, M.; Sussman, M.R.; Taylor, A.R.; Vardi, A.; von Dassow, P.; Vyverman, W.; Willis, A.; Wyrwicz, L.S.; Rokhsar, D.; Weissenbach, J.; Armbrust, E.V.; Green, B.R.; Van de Peer, Y.; Grigoriev, I.V. (2008). The Phaeodactylum genome reveals the evolutionary history of diatom genomes. Nature (Lond.) 456(7219): 239-244. dx.doi.org/10.1038/nature07410, meer
 • Peer reviewed article Casteleyn, G.; Chepurnov, V.A.; Leliaert, F.; Mann, D. G.; Bates, S. S.; Lundholm, N.; Rhodes, L.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2008). Pseudo-nitzschia pungens (Bacillariophyceae): a cosmopolitan diatom species? Harmful Algae 7(2): 241-257. https://dx.doi.org/10.1016/j.hal.2007.08.004, meer
 • Peer reviewed article De Troch, M.; Chepurnov, V.A.; Vincx, M.; Ólafsson, E. (2008). The effect of Fucus vesiculosus on the grazing of harpacticoid copepods on diatom biofilms. J. Sea Res. 60(3): 139-143. dx.doi.org/10.1016/j.seares.2008.05.005, meer
 • Peer reviewed article Gillard, J.; Devos, V.; Huysman, M.J.J.; De Veylder, L.; D’Hondt, S.; Martens, C.; Vanormelingen, P.; Vannerum, K.; Sabbe, K.; Chepurnov, V.A.; Inzé, D.; Vuylsteke, M.; Vyverman, W. (2008). Physiological and transcriptomic evidence for a close coupling between chloroplast ontogeny and cell cycle progression in the pennate diatom Seminavis robusta. Plant Physiol. 148(3): 1394-1411. http://dx.doi.org/10.1104/pp.108.122176, meer
 • Peer reviewed article Lionard, M.; Muylaert, K.; Hanoutti, A.; Maris, T.; Tackx, M.; Vyverman, W. (2008). Inter-annual variability in phytoplankton summer blooms in the freshwater tidal reaches of the Schelde estuary (Belgium). Est., Coast. and Shelf Sci. 79(4): 694-700. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2008.06.013, meer
 • Peer reviewed article Lionard, M.; Muylaert, K.; Tackx, M.; Vyverman, W. (2008). Evaluation of the performance of HPLC–CHEMTAX analysis for determining phytoplankton biomass and composition in a turbid estuary (Schelde, Belgium). Est., Coast. and Shelf Sci. 76(4): 809-817. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2007.08.003, meer
 • Peer reviewed article Speybroeck, J.; Bonte, D.; Courtens, W.; Gheskiere, T.; Grootaert, P.; Maelfait, J.-P.; Provoost, S.; Sabbe, K.; Stienen, E.; Van Lancker, V.R.M.; Van Landuyt, W.; Vincx, M.; Degraer, S. (2008). The Belgian sandy beach ecosystem: a review. Mar. Ecol. (Berl.) 29(Suppl. 1): 171-185. dx.doi.org/10.1111/j.1439-0485.2008.00232.x, meer
 • Peer reviewed article Sterken, M.; Verleyen, E.; Sabbe, K.; Terryn, G.; Charlet, F.; Bertrand, S.; Boës, X.; Fagel, N.; De Batist, M.; Vyverman, W. (2008). Late Quaternary climatic changes in southern Chile, as recorded in a diatom sequence of Lago Puyehue (40°40' S). J. Paleolimnol. 39(2): 219-235. dx.doi.org/10.1007/s10933-007-9114-1, meer
 • Peer reviewed article Vanormelingen, P.; Verleyen, E.; Vyverman, W. (2008). The diversity and distribution of diatoms: from cosmopolitanism to narrow endemism. Biodivers. Conserv. 17(2): 393-405. dx.doi.org/10.1007/s10531-007-9257-4, meer
 • Peer reviewed article von Dassow, P.; Petersen, T.W.; Chepurnov, V.A.; Armbrust, E.V. (2008). Inter- and intraspecific relationships between nuclear DNA content and cell size in selected members of the centric diatom genus Thalassiosira (Bacillariophyceae). J. Phycol. 44(2): 335-349. dx.doi.org/10.1111/j.1529-8817.2008.00476.x, meer
 • Peer reviewed article De Troch, M.; Grego, M.; Chepurnov, V.A.; Vincx, M. (2007). Food patch size, food concentration and grazing efficiency of the harpacticoid Paramphiascella fulvofasciata (Crustacea, Copepoda). J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 343(2): 210-216. dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2006.12.022, meer
 • Peer reviewed article Sahan, E.; Sabbe, K.; Creach, V.; Hernandez-Raquet, G.; Vyverman, W.; Stal, L.J.; Muyzer, G. (2007). Community structure and seasonal dynamics of diatom biofilms and associated grazers in intertidal mudflats. Aquat. Microb. Ecol. 47(3): 253-266. https://dx.doi.org/10.3354/ame047253, meer
 • Peer reviewed article Vyverman, W.; Verleyen, E.; Sabbe, K.; Vanhoutte, K.; Sterken, M.; Hodgson, D.A.; Mann, D.G.; Juggins, S.; Van de Vijver, B.; Jones, V.; Flower, R.; Roberts, D.; Chepurnov, V.A.; Kilroy, C.; Vanormelingen, P.; De Wever, A. (2007). Historical processes constrain patterns in global diatom diversity. Ecology 88(8): 1924-1931. http://dx.doi.org/10.1890/06-1564.1, meer
 • Peer reviewed article Wyckmans, M.; Chepurnov, V.; Vanreusel, A.; De Troch, M. (2007). Effects of food diversity on diatom selection by harpacticoid copepods. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 345(2): 119-128. dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2007.02.002, meer
 • Peer reviewed article Chepurnov, V.A.; Mann, D.G.; von Dassow, P.; Armbrust, E.V.; Sabbe, K.; Dasseville, R.; Vyverman, W. (2006). Oogamous reproduction, with two-step auxosporulation, in the centric diatom Thalassiosira punctigera (Bacillariophyta). J. Phycol. 42(4): 845-858. dx.doi.org/10.1111/j.1529-8817.2006.00244.x, meer
 • Peer reviewed article Creach, V.; Ernst, A.; Sabbe, K.; Vanelslander, B.; Vyverman, W.; Stal, L.J. (2006). Using quantitative PCR to determine the distribution Of a semicryptic benthic diatom, Navicula phyllepta (Bacillariophyceae). J. Phycol. 42(5): 1142-1154. dx.doi.org/10.1111/j.1529-8817.2006.00268.x, meer
 • Peer reviewed article De Troch, M.; Houthoofd, L.; Chepurnov, V.; Vanreusel, A. (2006). Does sediment grain size affect diatom grazing by harpacticoid copepods? Mar. Environ. Res. 61(3): 265-277. dx.doi.org/10.1016/j.marenvres.2005.10.004, meer
 • Peer reviewed article De Troch, M.; Chepurnov, V.; Gheerardyn, H.; Vanreusel, A.; Ólafsson, E. (2006). Is diatom size selection by harpacticoid copepods related to grazer body size? J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 332(1): 1-11. dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2005.10.017, meer
 • Peer reviewed article Forster, R.M.; Créach, V.; Sabbe, K.; Vyverman, W.; Stal, L.J. (2006). Biodiversity-ecosystem function relationship in microphytobenthic diatoms of the Westerschelde estuary. Mar. Ecol. Prog. Ser. 311: 191-201. dx.doi.org/10.3354/meps311191, meer
 • Peer reviewed article Speybroeck, J.; Bonte, D.; Courtens, W.; Gheskiere, T.; Grootaert, P.; Maelfait, J.-P.; Mathys, M.; Provoost, S.; Sabbe, K.; Stienen, E.W.M.; Van Lancker, V.R.M.; Vincx, M.; Degraer, S. (2006). Beach nourishment: an ecologically sound coastal defence alternative? A review. Aquat. Conserv. 16(4): 419-435. dx.doi.org/10.1002/aqc.733, meer
 • Peer reviewed article Sterken, M.; Sabbe, K.; Chepstow-Lusty, A.; Frogley, M.; Vanhoutte, K.; Verleyen, E.; Cundy, A.; Vyverman, W. (2006). Hydrological and land-use changes in the Cuzco region (Cordillera Oriental, South East Peru) during the last 1200 years: a diatom-based reconstruction. Arch. Hydrobiol. 165(3): 289-312. http://dx.doi.org/10.1127/0003-9136/2006/0165-0289, meer
 • Peer reviewed article van Oevelen, D.; Soetaert, K.; Middelburg, J.J.; Herman, P.M.J.; Moodley, L.; Hamels, I.; Moens, T.; Heip, C.H.R. (2006). Carbon flows through a benthic food web: integrating biomass, isotope and tracer data. J. Mar. Res. 64(3): 453-482. dx.doi.org/10.1357/002224006778189581, meer
 • Peer reviewed article Vanhoutte, K.; Verleyen, E.; Sabbe, K.; Kilroy, C.; Sterken, M.; Vyverman, W. (2006). Congruence and disparity in benthic diatom community structure of small lakes in New Zealand and Tasmania. Mar. Freshw. Res. 57(8): 789-801. http://dx.doi.org/10.1071/MF06033, meer
 • Peer reviewed article Chepurnov, V.A.; Mann, D.G.; Sabbe, K.; Vannerum, K.; Casteleyn, G.; Verleyen, E.; Peperzak, L.; Vyverman, W. (2005). Sexual reproduction, mating system, chloroplast dynamics and abrupt cell size reduction in Pseudo-nitzschia pungens from the North Sea (Bacillariophyta). Eur. J. Phycol. 40(4): 379-395. dx.doi.org/10.1080/09670260500254735, meer
 • Peer reviewed article Cocquyt, C.; Jahn, R. (2005). Surirella capensis Ehrenberg ex Cocquyt et R. Jahn sp nov., a rare and historical diatom species from South Africa. Cryptogam., Algol. 26(2): 149-153, meer
 • Peer reviewed article De Troch, M.; Steinarsdóttir, M.B.; Chepurnov, V.; Ólafsson, E. (2005). Grazing on diatoms by harpacticoid copepods: species-specific density-dependent uptake and microbial gardening. Aquat. Microb. Ecol. 39(2): 135-144. dx.doi.org/10.3354/ame039135, meer
 • Peer reviewed article Hamels, I.; Muylaert, K.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2005). Contrasting dynamics of ciliate communities in sandy and silty sediments of an estuarine intertidal flat. Eur. J. Protistol. 41(4): 241-250. https://dx.doi.org/10.1016/j.ejop.2005.02.002, meer
 • Peer reviewed article Lionard, M.; Muylaert, K.; Van Gansbeke, D.; Vyverman, W. (2005). Influence of changes in salinity and light intensity on growth of phytoplankton communities from the Schelde river and estuary (Belgium/The Netherlands). Hydrobiologia 540(1-3): 105-115. https://dx.doi.org/10.1007/s10750-004-7123-x, meer
 • Peer reviewed article Lionard, M.; Azémar, F.; Boulêtreau, S.; Muylaert, K.; Tackx, M.; Vyverman, W. (2005). Grazing by meso- and microzooplankton on phytoplankton in the upper reaches of the Schelde estuary (Belgium/The Netherlands). Est., Coast. and Shelf Sci. 64(4): 764-774. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2005.04.011, meer
 • Peer reviewed article Muylaert, K.; Tackx, M.; Vyverman, W. (2005). Phytoplankton growth rates in the freshwater tidal reaches of the Schelde estuary (Belgium) estimated using a simple light-limited primary production model. Hydrobiologia 540(1-3): 127-140. https://dx.doi.org/10.1007/s10750-004-7128-5, meer
 • Peer reviewed article Verleyen, E.; Hodgson, D.A.; Milne, G.A.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2005). Relative sea-level history from the Lambert Glacier region, East Antarctica, and its relation to deglaciation and Holocene glacier readvance. Quatern. Res. 63(1): 45-52. http://dx.doi.org/10.1016/j.yqres.2004.09.005, meer
 • Peer reviewed article Hamels, I.; Mussche, H.; Sabbe, K.; Muylaert, K.; Vyverman, W. (2004). Evidence for constant and highly specific active food selection by benthic ciliates in mixed diatoms assemblages. Limnol. Oceanogr. 49(1): 58-68. dx.doi.org/10.4319/lo.2004.49.1.0058, meer
 • Peer reviewed article Hamels, I.; Sabbe, K.; Muylaert, K.; Vyverman, W. (2004). Quantitative importance, composition, and seasonal dynamics of protozoan communities in polyhaline versus freshwater intertidal sediments. Microb. Ecol. 47(1): 18-29. dx.doi.org/10.1007/s00248-003-2011-x, meer
 • Peer reviewed article Sabbe, K.; Hodgson, D.A.; Verleyen, E.; Taton, A.; Wilmotte, A.; Vanhoutte, K.; Vyverman, W. (2004). Salinity, depth and the structure and composition of microbial mats in continental Antarctic lakes. Freshwat. Biol. 49(3): 296-319. dx.doi.org/10.1111/j.1365-2427.2004.01186.x, meer
 • Peer reviewed article Sabbe, K.; Chepurnov, V.A.; Mann, D.G.; Vyverman, W. (2004). Sexual behaviour, auxosporulation and chloroplast dynamics in a marine Amphora (Bacillariophyceae) studied in culture. Bot. Mar. 47(1): 53-63. dx.doi.org/10.1515/BOT.2004.006, meer
 • Peer reviewed article Sabbe, K.; Chepurnov, V.A.; Vyverman, W.; Mann, D.G. (2004). Apomixis in Achnanthes (Bacillariophyceae); development of a model system for diatom reproductive biology. Eur. J. Phycol. 39(3): 327-341. dx.doi.org/10.1080/0967026042000236445, meer
 • Peer reviewed article Verleyen, E.; Hodgson, D.A.; Leavitt, P.R.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2004). Quantifying habitat-specific diatom production: A critical assessment using morphological and biogeochemical markers in Antarctic marine and lake sediments. Limnol. Oceanogr. 49(5): 1528-1539, meer
 • Peer reviewed article Declerck, S.; Geenens, V.; Podoor, N.; Conde Porcuna, J.M.; De Meester, L. (2003). Intraspecific density dependence in the dynamics of zooplankton under hypertrophic conditions. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 60(8): 919-928. dx.doi.org/10.1139/f03-077, meer
 • Peer reviewed article Hamels, I.; Muylaert, K.; Casteleyn, G.; Vyverman, W. (2001). Uncoupling of bacterial production and flagellate grazing in aquatic sediments: a case study from an intertidal flat. Aquat. Microb. Ecol. 25(1): 31-42. https://dx.doi.org/10.3354/ame025031, meer
 • Peer reviewed article Hamels, I.; Moens, T.; Muylaert, K.; Vyverman, W. (2001). Trophic interactions between ciliates and nematodes from an intertidal flat. Aquat. Microb. Ecol. 26(1): 61-72. https://dx.doi.org/10.3354/ame026061, meer
 • Peer reviewed article Muylaert, K.; Van Wichelen, J.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2001). Effects of freshets on phytoplankton dynamics in a freshwater tidal estuary (Schelde, Belgium). Arch. Hydrobiol. 150(2): 269-288, meer
 • Peer reviewed article Sabbe, K.; Vanhoutte, K.; Lowe, R.L.; Bergey, E.A.; Biggs, B.J.F.; Francoeur, S.; Hodgson, D.; Vyverman, W. (2001). Six new Actinella (Bacillariophyta) species from Papua New Guinea, Australia and New Zealand: further evidence for widespread diatom endemism, in the Australasian region. Eur. J. Phycol. 36(4): 321-340. dx.doi.org/10.1080/09670260110001735478, meer
 • Peer reviewed article Muylaert, K.; Van Mieghem, R.; Sabbe, K.; Tackx, M.; Vyverman, W. (2000). Dynamics and trophic roles of heterotrophic protists in the plankton of a freshwater tidal estuary. Hydrobiologia 432(1-3): 25-36. https://dx.doi.org/10.1023/A:1004017018702, meer
 • Peer reviewed article Muylaert, K.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2000). Spatial and temporal dynamics of phytoplankton communities in a freshwater tidal estuary (Schelde, Belgium). Est., Coast. and Shelf Sci. 50(5): 673-687. dx.doi.org/10.1006/ecss.2000.0590, meer
 • Peer reviewed article Hamels, I.; Sabbe, K.; Muylaert, K.; Barranguet, C.; Lucas, C.; Herman, P.M.J.; Vyverman, W. (1998). Organisation of microbenthic communities in intertidal estuarine flats, a case study from the Molenplaat (Westerschelde estuary, The Netherlands). Eur. J. Protistol. 34(3): 308-320. http://dx.doi.org/10.1016/S0932-4739(98)80058-8, meer
 • Pisapia, F.; Chaerle, P.; Cucchi, F.; Chepurnova, O.; Quintana, A.M.; Vyverman, W.; Pinchetti, J.L.G. (2023). Classical breeding in the diatom species Seminavis robusta for biotechnological use in the European aquaculture industry, in: Torres Padrón, M.E. (Ed.) VIII International Symposium on Marine Sciences (ISMS 2022). Libro de abstracts. pp. 136-137, meer
 • Sun, Q.; Fournier, G.; Beunis, F.; Chaerle, P.; Chepurnova, O.; Dana, D.; Neyts, K.; Pottsmith, C.; Slade, W.; Vyverman, W.; Neukermans, G. (2023). An optical sensor or autonomous detection of particulate inorganic carbon concentration in seawater, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, 1 March 2023, Bruges. VLIZ Special Publication, 90: pp. 105, meer
 • Filek, K.; Lebbe, L.; Willems, A.; Chaerle, P.; Vyverman, W.; Žižek, M.; Bosak, S. (2022). More than just hitchhikers: a survey of bacterial communities associated1 with diatoms originating from marine reptiles. bioRxiv 2022: 1-27. https://dx.doi.org/10.1101/2022.04.19.488760, meer
 • Lagaisse, R.; Dillen, N.; Deneudt, K.; Hablützel, P. (2022). Working in a new era of automated classification in micro- (phyto)plankton monitoring: a FlowCAM case study, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 2 March 2022. VLIZ Special Publication, 88: pp. 58, meer
 • Pint, S.; Otero, V.; Deneudt, K.; De Rijcke, M.; Mortelmans, J.; Schepers, L.; Cabrera, P.; Sabbe, K.; Vyverman, W.; Vandegehuchte, M.; Everaert, G. (2022). Pronounced seasonal and spatial variability in determinants of phytoplankton biomass dynamics along a near–offshore gradient in the southern North Sea, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 2 March 2022. VLIZ Special Publication, 88: pp. 24, meer
 • Amadei Martínez, L.; Dasseville, R.; Daveloose, I.; Verstraete, T.; Tackx, M.; Maris, T.; Meire, P.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2021). Effects of de-eutrophication and changes in turbidity on phytoplankton blooms in the freshwater and brackish tidal reaches of the Schelde estuary (Belgium), in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 3 March 2021. VLIZ Special Publication, 85: pp. 24, meer
 • Zhang, J. (2021). Interactive aggregation of phytoplankton communities and suspended particulate matter, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Oostende, Belgium, 3 March 2021. VLIZ Special Publication, 85: pp. 127, meer
 • Amadei Martínez, L.; Maris, T.; Meire, P.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2020). Long-term monitoring of phytoplankton in the Belgian part of the Scheldt estuary, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Oostende, Belgium, 18 March 2020. VLIZ Special Publication, 84: pp. 18, meer
 • Bogorad, R.; Stock, W.; Moens, T.; Jesus, B.; Hubas, C.; Sabbe, K. (2020). Linking microbial biodiversity to the functioning of marine tidal flat ecosystems, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Oostende, Belgium, 18 March 2020. VLIZ Special Publication, 84: pp. 19, meer
 • Lagaisse, R. (2020). Phytoplankton biodiversity in the Belgian part of the North Sea: a microscopic and molecular inventory. MSc Thesis. Ghent University, Biology Department: Gent. 117 pp., meer
 • Eijkelhof, Y.M. (2019). Cultivating the extremophile microalgae Galdieria sulphuraria on human urine for C-phycocyanin production. MSc Thesis. Universiteit Antwerpen/Ghent University/Vrije Universiteit Brussel: Antwerpen/Gent/Brussel. app + 43 pp., meer
 • Eijkelhof, Y.M. (2019). Cultivating extremophilic microalgae Galdieria sulphuraria on urine for production of high-value pigment C-phycocyanin, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 106, meer
 • Nohe, A. (2019). Long-term trends in phytoplankton biomass, composition and dynamics in the Belgian part of the North Sea. PhD Thesis. Ghent University: Gent. 194 pp., meer
 • Artigas, L.F.; Karlson, B.; Brosnahan, M.; Claquin, P.; Creach, V.; De Blok, R.; Debusschere, E.; Deneudt, K.; Gómez, F.; Grégori, G.; Hébert, P.-A.; Kromkamp, J.; Lefebvre, A.; Lehtinen, S.; Lizon, F.; Louchart, A.; Möller, K.; Poisson-Caillault, E.; Rijkeboer, M.; Thyssen, M.; Seppälä, J.; Stemmann, L.; Veen, A.; Wacquet, G. (2018). Automated in vivo approaches for characterizing HAB in coastal waters: the Jerico-Next European Research Infrastructure, in: ICHA 2018: The 18th International Conference on Harmful Algae: From ecosystems to socio-ecosystems, 21-26 October 2018, Nantes, France. , meer
 • De Blok, R.; Debusschere, E.; Tyberghein, L.; Mortelmans, J.; Hernandez, F.; Deneudt, K.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2018). Monitoring phytoplankton dynamics in the Belgian continental zone using a Cytosense flowcytometer, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 38, meer
 • De Blok, R.; Debusschere, E.; Tyberghein, L.; Mortelmans, J.; Hernandez, F.; Deneudt, K.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2018). Phytoplankton dynamics in the Belgian coastal zone monitored with a Cytosense flowcytometer, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 81: pp. 79, meer
 • Louchart, A.; de Blok, R.; Debusschere, E.; Gómez, F.; Lefebvre, A.; Lizon, F.; Mortelmans, J.; Rijkeboer, M.; Deneudt, K.; Veen, A.; Artigas, L.F. (2018). Automated techniques to follow the spatial distribution of Phaeocystis globosa and diatoms spring blooms in the Channel and North Sea, in: ICHA 2018: The 18th International Conference on Harmful Algae: From ecosystems to socio-ecosystems, 21-26 October 2018, Nantes, France. , meer
 • Nohe, A; Goffin, A.; Tyberghein, L; Lagring, R.; De Cauwer, K.; Vyverman, W.; Sabbe, K. (2018). The impact of decades of human-induced environmental change on phytoplankton communities in the Belgian part of the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 23, meer
 • Nohe, A.; Goffin, A.; Tyberghein, L.; Lagring, R.; De Cauwer, K.; Vyverman, W.; Sabbe, K. (2018). The impact of decades of environmental change on phytoplankton communities in the Belgian part of the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 54, meer
 • Stock, W; D'hondt, A.-S.; Echappé, C.; Prins, A.; Philippe, R.; Lamy, D.; Barillé, L.; Gernez, P.; Méléder, V.; Moens, T.; Hubas, C.; Jesus, B.; Sabbe, K. (2018). The BIO-Tide project: The role of microbial biodiversity in the functioning of marine tidal flat sediments, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 24, meer
 • Stock, W.; D’Hondt, A.-S.; Echappé, C.; Prins, A.; Goessling, J.W.; Rosa, P.; Lamy, D.; Paterson, D.M.; Barillé, L.; Gernez, P.; Soetaert, K.; Méléder, V.; Moens, T.; Hubas, C.; Jesus, B.; Sabbe, K. (2018). BIO-Tide: an international collaboration to tackle the complexity of marine tidal flats, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 91, meer
 • Blommaert, L. (2017). Photoprotection in intertidal benthic diatoms = Fotoprotectie bij intertidale benthische kiezelwieren. PhD Thesis. Ghent University: Gent. 242 pp., meer
 • De Blok, R.; Tyberghein, L.; Mortelmans, J.; Deneudt, K.; Hernandez, F.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2017). Phaeocystis blooms in the Belgian coastal zone - Routine phytoplankton monitoring with the Cytosense flowcytometer, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 17, meer
 • Echappé, C.; Gernez, P.; Méléder, V.; Jesus, B.; Cognie, B.; Decottignies, P.; Sabbe, K.; Barillé, L. (2017). The relationship between oysters and microscopic benthic algae revealed by satellite remote sensing, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 34, meer
 • Mascart, T.; Deprez, T.; Tkint, T.; Deprez, K.; Vyverman, W.; Vanreusel, A. (2017). EMBRIC - The European Blue Bio-Economy cluster for aquaculture and biotechnology innovations, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 56, meer
 • Pasotti, F.; Braeckman, U.; Abele, D.; Hoffmann, R.; De Troch, M.; Giovannelli, D.; Manini, E.; Monien, D.; Sahade, R.; Saravia, L.A.; Tarantelli, M.S.; Torstensson, A.; Vázquez, S.; Verleyen, E.; Wenzhöfer, F.; Wölfl, A.-C.; Vanreusel, A. (2017). Snapshots of soft sediment benthos influenced by glacier retreat in an Antarctic fjord: assemblage structure, functioning and biogeochemical cycling, in: Van de Putte, A. (Ed.) Book of Abstracts: XIIth SCAR Biology Symposium, Leuven, Belgium, 10-14 July 2017. pp. 368, meer
 • Pasotti, F.; Braeckman, U.; Abele, D.; De Troch, M.; Giovannelli, D.; Manini, E.; Monien, D.; Sahade, R.; Saravia, L.A.; Tarantelli, M.S.; Verleyen, E.; Wölfl, A.-C.; Vanreusel, A. (2017). Unravelling the responses of shallow soft sediment assemblages to rapid glacier retreat in an Antarctic fjord: assemblage structure and trophic interactions, in: Van de Putte, A. (Ed.) Book of Abstracts: XIIth SCAR Biology Symposium, Leuven, Belgium, 10-14 July 2017. pp. 367, meer
 • Pinseel, E.; Vanormelingen, P.; D’hondt, S.; Souffreau, C.; Verleyen, E.; Sabbe, K.; Van de Vijver, B.; Vyverman, W. (2017). Disentangling the evolutionary history of the diatoms in Antarctica: the Pinnularia borealis species complex as a case study, in: Van de Putte, A. (Ed.) Book of Abstracts: XIIth SCAR Biology Symposium, Leuven, Belgium, 10-14 July 2017. pp. 113, meer
 • Pinseel, E.; Harper, H.; Wolfe, A.P.; Lewis, A.R.; Dickinson, W.; Ashworth, A.C.; Verleyen, E.; Sabbe, K.; Van de Vijver, B.; Vyverman, W. (2017). Miocene diatom fossils shed light on the paleoenvironmental and biogeographical history of the Antarctic Continent, in: Van de Putte, A. (Ed.) Book of Abstracts: XIIth SCAR Biology Symposium, Leuven, Belgium, 10-14 July 2017. pp. 114, meer
 • Roberts, S.; Foster, L.; Pearson, E.; Juggins, S.; Hodgson, D.; Saunders, K.; Verleyen, E. (2017). Development of a regional glycerol dialkyl glycerol tetraether (GDGT) temperature calibration for Antarctic and sub-Antarctic lakes, in: Van de Putte, A. (Ed.) Book of Abstracts: XIIth SCAR Biology Symposium, Leuven, Belgium, 10-14 July 2017. pp. 424, meer
 • Roberts, S.; Monien, P.; Foster, L.C.; Loftfield, J.; Hocking, E.P.; Schnetger, B.; Pearson, E.J.; Juggins, S.; Fretwell, P.; Ireland, L.; Ochyra, R.; Haworth, A.R.; Allen, C.S.; Moreton, S.G.; Davies, S.; Brumsack, H.-J.; Bentley, M.J.; Hodgson, D.A.; Verleyen, E. (2017). Past penguin colony responses to explosive volcanism and climate change on the Antarctic Peninsula, in: Van de Putte, A. (Ed.) Book of Abstracts: XIIth SCAR Biology Symposium, Leuven, Belgium, 10-14 July 2017. pp. 404-405, meer
 • Stock, W.; Willems, A.; Mangelinckx, S.; De Troch, M.; Vyverman, W.; Sabbe, K. (2017). The importance of the little things: bacteria-diatom interactions in intertidal mudflats, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 82, meer
 • Sweetlove, M.; Tytgat, B.; Verleyen, E.; Van den Berge, K.; D'hondt, S.; Obbels, D.; Pinseel, E.; Hodgson, D.A.; Sabbe, K.; Wilmotte, A.; Clement, L.; Willems, A.; Vyverman, W. (2017). Biogeography and macroevolution in the Arctic and Antarctic lacustrine microbiomes, in: Van de Putte, A. (Ed.) Book of Abstracts: XIIth SCAR Biology Symposium, Leuven, Belgium, 10-14 July 2017. pp. 193, meer
 • Tytgat, B.; Verleyen, E.; Sweetlove, M.; Van de Vijver, B.; Van den Berge, K.; D'hondt, S.; Obbels, D.; Pinseel, E.; Hodgson, D.; Imura, S.; Sabbe, K.; Wilmotte, A.; Clement, L.; Willems, A.; The ANTDIAT consortium; Vyverman, W. (2017). Multi-domain evidence for fine-scale bioregionalisation patterns in the Antarctic lacustrine microbiome, in: Van de Putte, A. (Ed.) Book of Abstracts: XIIth SCAR Biology Symposium, Leuven, Belgium, 10-14 July 2017. pp. 194, meer
 • Wilmotte, A.; Willems, A.; Verleyen, E.; Vyverman, W.; Velázquez, D.; Quesada, A.; Laughinghouse IV, H.D.; Kleinteich, J.; Pearce, D.A.; Elster, J.; Hughes, K. (2017). A strategy to protect reference sites for future microbiology research in Antarctica, in: Van de Putte, A. (Ed.) Book of Abstracts: XIIth SCAR Biology Symposium, Leuven, Belgium, 10-14 July 2017. pp. 448, meer
 • Wilmotte, A.; Durieu, B.; Lara, Y.; Obbels, D.; Pessi, I.S.; Pinseel, E.; Sweetlove, M.; Tytgat, B.; Van De Putte, A.; Van De Vijver, B.; Verleyen, E.; Vyverman, W.; Willems, A. (2017). Diversity and biogeography of microorganisms in microbial mats of Antarctic lakes, in: Van de Putte, A. (Ed.) Book of Abstracts: XIIth SCAR Biology Symposium, Leuven, Belgium, 10-14 July 2017. pp. 199, meer
 • Baert, J.; De Laender, F.; Sabbe, K.; Janssen, C. (2016). Slow but surely might win the race: diverse phytoplankton communities preserve evenness better in a changing environment, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 16, meer
 • Bulankova, P.; Moeys, S.; Bouillon, B.; Huysman, M.J.J.; Verhelst, B.; Vancaester, E.; Vandepoele, K.; Sabbe, K.; Vyverman, W.; De Veylder, L. (2016). Uncovering the sex determining locus in diatom Seminavis robusta, in: Pienitz, R. et al. (Ed.) IDS 2016: 24th International Diatom Symposium, Quebec, Canada, 21-26 August 2016: Program & Abstracts. pp. 158, meer
 • De Blok, R.; Nohe, A.; Tyberghein, L.; Deneudt, K.; Mortelmans, J.; Gkritzalis, T.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2016). HPLC-pigment fingerprinting for long-term monitoring of coastal phytoplankton, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 34, meer
 • de Blok, R.; Tackx, M.; Maris, T.; Meire, P.; Vyverman, W. (2016). Phytoplankton response to environmental changes in the Scheldt estuary, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 28, meer
 • De Decker, S.; Van den Berge, K.; Vanormelingen, P.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2016). Reproductive barriers in the Seminavis robusta species complex and their role in species diversification. Poster at the VLIZ Marine Scientist Day 12 February 2016. Laboratory for Protistology & Aquatic Ecology, Ghent University: Ghent. 1 poster pp., meer
 • De Decker, S.; Van den Berge, K.; Vanormelingen, P.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2016). Reproductive barriers in the diatom Seminavis robusta species complex and their role in species diversification, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 35, meer
 • Hauquier, F.; Derycke, S.; Rigaux, A.; Tytgat, B.; Leliaert, F.; Verleyen, E.; Vanreusel, A. (2016). What drives marine nematode species distribution across various spatial scales in Antarctic continental shelf sediments? Insights from community and population genetic analyses, in: Lampadariou, N. et al. 16th International Meiofauna Conference, Book of Abstracts. pp. 14, meer
 • Kociolek, J.P.; Sabbe, K.; Vandepitte, L.; Decock, W.; Vanhoorne, B. (2016). Catalogue of diatom names resurrected: DiatomBase will be the new authority resource for diatom names and more, in: Pienitz, R. et al. (Ed.) IDS 2016: 24th International Diatom Symposium, Quebec, Canada, 21-26 August 2016: Program & Abstracts. pp. 100, meer
 • Mascart, T.; Deprez, T.; Deprez, K.; Vyverman, W.; Vanreusel, A. (2016). EMBRIC – Bringing Europe’s marine blue bio-economy forward, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 72, meer
 • Mascart, T.; tkint, T.; Deprez, T.; Deprez, K.; Vyverman, W.; Vanreusel, A. (2016). EMBRIC – The European Blue Bio-Economy cluster for aquaculture and biotechnology innovations, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 134, meer
 • Nohe, A.; Lagring, R.; De Cauwer, K.; Goffin, A.; Tyberghein, L.; Deneudt, K.; Vyverman, W.; Sabbe, K. (2016). Long-term phytoplankton monitoring data (1970-2015) from the Belgian North Sea reveal shifts in community composition and seasonal dynamics, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 83, meer
 • Nohe, A.; Lagring, R.; De Cauwer, K.; Goffin, A.; Tyberghein, L.; Deneudt, K.; Vyverman, W.; Sabbe, K. (2016). Long-term phytoplankton monitoring data (1970- 2010) from the Belgian North Sea reveal shifts in community composition and seasonal dynamics. Poster at the VLIZ Marine Scientist Day 12 February 2016. Ghent University: Gent. 1 poster pp., meer
 • Nohe, A.; Lagring, R.; De Cauwer, K.; Goffin, A.; Tyberghein, L.; Deneudt, K.; Desmit, X.; Vyverman, W.; Sabbe, K. (2016). Long-term phytoplankton monitoring data (1970-2010) from the Belgian North Sea reveal shifts in seasonal dynamics and community composition, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 52, meer
 • Pinseel, E.; Stock, W.; De Decker, S.; Blommaert, L.; Sefbom, J.; Chepurnova, O.; Vyverman, W. (2016). Cryopreservation of diatoms: tips & tricks, in: Pienitz, R. et al. (Ed.) IDS 2016: 24th International Diatom Symposium, Quebec, Canada, 21-26 August 2016: Program & Abstracts. pp. 216, meer
 • Sabbe, K.; Stock, W.; De Boever, F.; Koedooder, C.; Choi, P.; Burrick, M.; Mangelinckx, S.; Willems, A.; Vyverman, W. (2016). Diatom-bacteria interactions in marine intertidal biofilms: nature, constraints and specificity, in: Pienitz, R. et al. (Ed.) IDS 2016: 24th International Diatom Symposium, Quebec, Canada, 21-26 August 2016: Program & Abstracts . pp. 128, meer
 • Sabbe, K.; Vyverman, W. (2016). Stel je zeevraag: Moet de zee niet weer bemest worden?, in: De Grote Rede 44. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 44: pp. 18, meer
 • Stock, F.; Vyverman, W.; Mangelinckx, S.; Willems, A.; Vanhaecke, L. (2016). Hello from the other side - Interkingdom crosstalk between bacteria and diatoms, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 106, meer
 • Stock, W.; Grace Bondoc, K.; Vyverman, W.; Pohnert, G.; Willems, A.; Mangelinckx, S. (2016). Diatom-bacteria interactions: symbiosis on the move, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 107, meer
 • Stock, W.; Bondoc, K.G.; Vyverman, W.; Pohnert, G.; Willems, A.; Mangelinckx, S.; De Troch, M.; Sabbe, K. (2016). Diatom-bacteria interactions: symbiosis on the move. Poster at the VLIZ Marine Scientist Day 12 February 2016. Protistology and Aquatic Ecology, Ghent University: Gent. 1 poster pp., meer
 • Baert, J.M.; Janssen, C.R.; Sabbe, K.; De Laender, F. (2015). Diatom diversity: the insurance for primary production in a changing world?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 17, meer
 • Blommaert, L.; Vyverman, W.; Lavaud, J.; Sabbe, K. (2015). The ups & downs of life in a biofilm: diatom motility recorded on sediment using an optical approach, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 22, meer
 • Buyze, E.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2015). Modelling the relationship between phytoplankton biomass and environmental parameters in the Scheldt estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 29, meer
 • D’Hondt, A.-S.; Sabbe, K.; Moens, T. (2015). Developing tidal microcosms for studying diatom-nematode interactions: preliminary results, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 35, meer
 • de Blok, R.; Tyberghein, L.; Mortelmans, J.; Sabbe, K.; Vanhaecke, L.; Vyverman, W. (2015). Near real-time monitoring of coastal phytoplankton, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 39, meer
 • De Decker, S.; Vanormelingen, P.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2015). Reproductive barriers in the Seminavis robusta species complex and their involvement in species diversification, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 41, meer
 • Heylen, K.; Decleyre, H.; Sabbe, K.; Tytgat, B.; Van Colen, C.; Willems, A. (2015). Microphytobenthos increases denitrifier and total bacterial abundances in intertidal sediments of a temperate estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 73, meer
 • Moeys, S.; Gillard, J.; Bouillon, B.; Van Den Berge, K.; Huysman, M.; Clement, L.; Sabbe, K.; De Veylder, L.; Vyverman, W. (2015). Molecular regulation of mating in the pennate diatom Seminavis robusta, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 93, meer
 • Nohe, A.; Tyberghein, L.; Goffin, A.; De Cauwer, K.; Lagring, R.; Deneudt, K.; Vyverman, W.; Sabbe, K. (2015). Phytoplankton composition and biomass changes during the last four decades in the Belgian Coastal Zone – An analysis of historical and present data, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 98-99, meer
 • Stock, W.; De Boever, F.; Willems, A.; Mangelinckx, S.; De Troch, M.; Vyverman, W.; Sabbe, K. (2015). Favouritism and secret crosstalk in diatom-bacteria relations, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 125, meer
 • Tyberghein, L.; de Blok, R.; Mortelmans, J.; Deneudt, K.; Gkritzalis, T.; Declerck, J.; Hernandez, F. (2015). Improved technology facilitates new scientific opportunities: Implementation of an on-board flow cytometer as part of the LifeWatch marine observatory, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 134, meer
 • Tyberghein, L.; Borges, A.V.; Deneudt, K.; Desmit, X.; De Witte, B.; Gauquie, J.; Goffin, A.; Lagring, R.; Nohe, A.; Sabbe, K.; Strobbe, F.; Van der Zande, D.; De Cauwer, K. (2015). 4 decades of Belgian marine monitoring: uplifting historical data to today's needs – 4DEMON, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 135, meer
 • Blommaert, L.; Barnett, A.; Méléder, V.; Gaudin, P.; Vyverman, W.; Dupuy, C.; Lavaud, J.; Sabbe, K. (2014). Ecological niche predicts photoprotection capacity of microphytobenthic diatoms inhabiting intertidal mudflats, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 20, meer
 • Stock, W. (2014). Het belang van de vergeten schakel: copepoden beïnvloeden de stikstofcyclus, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 150-151, meer
 • Stock, W.; Heylen, K.; Sabbe, K.; Willems, A.; De Troch, M. (2014). Copepods promote nitrogen retention in estuarine sediments: Complex interactions across the oxic-anoxic interface. Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 7 March 2014. Ghent University, Marine Biology Section/Ghent University, Laboratory of Microbiology: Gent. 1 poster pp., meer
 • Stock, W.; Heylen, K.; Sabbe, K.; Willems, A.; De Troch, M. (2014). Copepods promote nitrogen retention in estuarine sediments, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 101, meer
 • Tavernier, I. (2014). Palaeolimnological reconstruction of Holocene climate and relative sea-level change in Lützow Holm Bay (East Antarctica) = Paleolimnologische reconstructie van Holocene klimaat- en relatieve zeespiegelveranderingen in Lützow Holm Bay (Oost-Antarctica). PhD Thesis. Faculty of Sciences, Biology Department, Research group Protistology : Gent. 282 pp., meer
 • Allewaert, C.; Verween, A.; Vyverman, W. (2013). EU FP7 BAMMBO: sustainable production of biologically active molecules of marine based origin, in: Mees, J. et al. (Ed.) Marine biotechnology in the European research area: Challenges and opportunities for Europe. Final CSA MarineBiotech Conference. Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts, Brussels, Belgium, 11-12 March 2013. VLIZ Special Publication, 64: pp. 39, meer
 • Blommaert, L.; Barnett, A.; Vyverman, W.; Lavaud, J.; Sabbe, K. (2013). Light stress in intertidal diatoms: a comparative ecophysiological study, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 16, meer
 • Buyze, E.; Van Wichelen, J.; Van Burm, E.; Vanormelingen, P.; Maris, T.; Meire, P.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2013). Compositional changes in the microalgae communities of the Scheldt Estuary: a result of improving water quality?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 22, meer
 • Harlay, J.; Van Oostende, N.; Sabbe, K.; Borges, A.V. (2013). Biogeochemistry and carbon mass balance of a coccolithophore bloom in the northern Bay of Biscay (June 2006), in: The 45th International Liège Colloquium on Ocean Dynamics. The variability of primary production in the ocean: from the synoptic to the global scale, Liège, Belgium, 13-17 May, 2013: Abstracts. pp. [1], meer
 • Lemmens, B.; Geyskens, I.; Casteleyn, G. (2013). Flemish Algae Platform (Vlaams Algenplatform), in: Mees, J. et al. (Ed.) Marine biotechnology in the European research area: Challenges and opportunities for Europe. Final CSA MarineBiotech Conference. Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts, Brussels, Belgium, 11-12 March 2013. VLIZ Special Publication, 64: pp. 49, meer
 • Lemmens, B.; Geyskens, I.; Casteleyn, G. (2013). Flemish Algae Platform. Vlaams Algenplatform. Poster presented at the Final CSA MarineBiotech Conference, Brussels, Belgium, 11-12 March 2013. VITO/Innovatiesteunpunt/Associatie Universiteit Gent: Belgium. 1 poster pp., meer
 • Meidla, T.; Tinn, O.; Salas, M.; Williams, M.; Siveter, D.; Vandenbroucke, T.; Sabbe, K. (2013). Biogeographical patterns of Ordovician ostracods. Mem. Geol. Soc. Lond. 38: 337-354. dx.doi.org/10.1144/M38.21, meer
 • Sabbe, K.; Vyverman, W. (2013). De ‘bloei van het water’, of hoe fytoplankton de wereld beheerst, in: De Grote Rede 35. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 35: pp. 3-9, meer
 • Stock, W. (2013). Effects of copepods, diatoms and their interactions on denitrification in marine sediments: an experimental approach. MSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen: Gent. 36 pp., meer
 • Tavernier, I.; Obbels, D.; Van de Putte, A. (2013). APECS BeNeLux. United we stand, divided we fall. Sci. connect. (Ned. ed.) 41: 57-60, meer
 • Vandenbroucke, T.; Armstrong, H.; Williams, M.; Paris, F.; Sabbe, K.; Zalasiewicz, J. (2013). Late Ordovician zooplankton maps and the climate of the Early Palaeozoic Icehouse. Mem. Geol. Soc. Lond. 38: 399-405. dx.doi.org/10.1144/M38.24, meer
 • Verleyen, E.; Obbels, D.; De Wever, A.; Souffreau, C.; Vanormelingen, P.; Sabbe, K.; Vyverman, W.; Peeters, K.; Tytgat, B.; Willems, A.; Ertz, D.; Van de Vijver, B.; Mano, M.-J.; De Carvalho Maalouf, P.; Fernandez-Carazo, R.; Namsaraev, Z.; Wilmotte, A. (2013). Uit het oog, uit het hart? Antarctische microbiële diversiteit als criterium voor natuurbehoud. Sci. connect. (Ned. ed.) 41: 44-47, meer
 • Allewaert, C.; Verween, A.; Vyverman, W. (2012). EU FP7 BAMMBO: sustainable production of Biologically Active Molecules of Marine Based Origin. Protistology and Aquatic Ecology, Ghent University: Gent. 1 poster pp., meer
 • Allewaert, C.; Verween, A.; Vyverman, W. (2012). EU FP7 BAMMBO: sustainable production of Biologically Active Molecules of Marine Based Origin, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 10, meer
 • Barnett, A.; Méléder, V.; Blommaert, L.; Gaudin, P.; Vyverman, W.; Sabbe, K.; Dupuy, C.; Lavaud, J. (2012). Photoprotection capacity differs among microphytobenthic diatoms inhabiting intertidal mudflats: Possible consequences on their spatial distribution related to the light environment, in: Sabbe, K. et al. (Ed.) Twenty-second International Diatom Symposium, Aula Academica, Ghent, 26-31 August 2012. Abstracts. VLIZ Special Publication, 58: pp. 26, meer
 • Blommaert, L.; Vannerum, K.; Vyverman, W.; Sabbe, K. (2012). Light stress in intertidal diatoms: a comparative molecular and ecophysiological study, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 14, meer
 • Blommaert, L.; Barnett, A.; Vyverman, W.; Lavaud, J.; Sabbe, K. (2012). Attached intertidal diatoms have stronger photoprotective capacity compared to motile diatoms, in: Sabbe, K. et al. (Ed.) Twenty-second International Diatom Symposium, Aula Academica, Ghent, 26-31 August 2012. Abstracts. VLIZ Special Publication, 58: pp. 134, meer
 • Bral, L.; Jacques, A.; Schelfhaut, H.; Stuyck, K.; Vanderhasselt, A. (2012). Stadsmonitor 2011: Een monitor voor leefbare en duurzame Vlaamse steden. Agentschap voor Binnenlands Bestuur: Brussel. 373 pp., meer
 • Fabris, M.; Matthijs, M.; Carbonelle, S.; Vyverman, W.; Goossens, A.; Baart, G.J.E. (2012). Sterol biosynthesis in P. tricornutum, in: Sabbe, K. et al. (Ed.) Twenty-second International Diatom Symposium, Aula Academica, Ghent, 26-31 August 2012. Abstracts. VLIZ Special Publication, 58: pp. 41, meer
 • Fabris, M.; Matthijs, M.; Vyverman, W.; Goossens, A.; Baart, G.J.E. (2012). DiatomCyc, in: Sabbe, K. et al. (Ed.) Twenty-second International Diatom Symposium, Aula Academica, Ghent, 26-31 August 2012. Abstracts. VLIZ Special Publication, 58: pp. 42, meer
 • Franke, J.; Gillard, J.; Vyverman, W.; Pohnert, G. (2012). Investigation of the mating pathway in the diatom Seminavis robusta, in: Sabbe, K. et al. (Ed.) Twenty-second International Diatom Symposium, Aula Academica, Ghent, 26-31 August 2012. Abstracts. VLIZ Special Publication, 58: pp. 45, meer
 • Gillan, D.C.; Pede, A.; Sabbe, K.; Gao, Y.; Leermakers, M.; Baeyens, W.; Cabana, B.L.; Billon, G. (2012). Effect of bacterial mineralization of phytoplankton-derived phytodetritus on the release of arsenic, cobalt and manganese from muddy sediments in the Southern North Sea. A microcosm study, in: Pede, A. Diversity and dynamics of protist communities in subtidal North Sea sediments in relation to metal pollution and algal bloom deposition. pp. 79-102, meer
 • Gillan, D.C.; Sabbe, K.; Pede, A.; Billon, G.; Lesven, L.; Gao, Y.; Leermakers, M.; Baeyens, W.; Louriño Cabana, B. (2012). Microbial diversity and metal fluxes in contaminated North Sea sediments MICROMET. Belgian Science Policy Office: Brussels. 107 pp., meer
 • Huysman, M.J.J.; Fortunato, A.E.; Matthijs, M.; Van den Daele, H.; Inzé, D.; Bowler, C.; Falciatore, A.; De Veylder, L.; Vyverman, W. (2012). Unravelling the light-dependent cell cycle onset in diatoms, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 41, meer
 • Huysman, M.J.J.; Fortunato, A.E.; Matthijs, M.; Van den Daele, H.; Inzé, D.; Bowler, C.; Kroth, P.G.; Falciatore, A.; Vyverman, W. (2012). Control of light-dependent cell cycle onset by the diatom-specific cyclin dsCYC2, in: Sabbe, K. et al. (Ed.) Twenty-second International Diatom Symposium, Aula Academica, Ghent, 26-31 August 2012. Abstracts. VLIZ Special Publication, 58: pp. 52, meer
 • Matthijs, M.; Baart, G.J.E.; Goossens, A.; Vyverman, W. (2012). Enhancing lipid production of Phaeodactylum tricornutum through metabolic engineering, in: Sabbe, K. et al. (Ed.) Twenty-second International Diatom Symposium, Aula Academica, Ghent, 26-31 August 2012. Abstracts. VLIZ Special Publication, 58: pp. 76, meer
 • Pede, A. (2012). General introduction, in: Pede, A. Diversity and dynamics of protist communities in subtidal North Sea sediments in relation to metal pollution and algal bloom deposition. pp. 1-13, meer
 • Pede, A. (2012). General discussion, in: Pede, A. Diversity and dynamics of protist communities in subtidal North Sea sediments in relation to metal pollution and algal bloom deposition. pp. 159-170, meer
 • Pede, A. (2012). Diversity and dynamics of protist communities in subtidal North Sea sediments in relation to metal pollution and algal bloom deposition, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 147-148, meer
 • Pede, A. (2012). Diversity and dynamics of protist communities in subtidal North Sea sediments in relation to metal pollution and algal bloom deposition. PhD Thesis. Universiteit Gent; Vakgroep Biologie, Onderzoeksgroep Protistologie en Aquatische Ecologie: Gent. 200 pp., meer
 • Pede, A.; Gillan, D.C.; Gao, Y.; Lesven, L.; Verstraete, T.; Baeyens, W.; Vyverman, W.; Sabbe, K.; Billon, G. (2012). Microbial eukaryote diversity and community structure in relation to natural stressors and trace metal pollutants in subtidal coastal marine sediments (North Sea, Belgium), in: Pede, A. Diversity and dynamics of protist communities in subtidal North Sea sediments in relation to metal pollution and algal bloom deposition. pp. 15-49, meer
 • Pede, A.; Gillan, D.C.; Gao, Y.; Billon, G.; Leermakers, M.; Verstraete, T.; Vyverman, W.; Sabbe, K. (2012). Impact of phytoplankton bloom deposition and concomitant metal fluxes on the composition and activity of benthic microbial communities in subtidal marine sediments: A microcosm study, in: Pede, A. Diversity and dynamics of protist communities in subtidal North Sea sediments in relation to metal pollution and algal bloom deposition. pp. 103-132, meer
 • Pede, A.; Gillan, D.C.; Verstraete, T.; Baré, J.; Vyverman, W.; Sabbe, K. (2012). Short-term response of active microeukaryotic communities to arsenic contamination in silty and sandy subtidal coastal marine sediments, in: Pede, A. Diversity and dynamics of protist communities in subtidal North Sea sediments in relation to metal pollution and algal bloom deposition. pp. 133-157, meer
 • Pede, A.; Gillan, D.C.; Billon, G.; Lesven, L.; Leermakers, M.; Baeyens, W.; Verstraete, T.; Vyverman, W.; Sabbe, K. (2012). Effects of spring phytoplankton bloom deposition on seasonal dynamics and vertical distribution of microbial eukaryotes in a silty, metal-contaminated sediment in the Southern North Sea, in: Pede, A. Diversity and dynamics of protist communities in subtidal North Sea sediments in relation to metal pollution and algal bloom deposition. pp. 51-77, meer
 • Roberts, S.J.; Hodgson, D.A.; Sterken, M.; Verleyen, E.; Vyverman, W.; Sabbe, K.; Bentley, M.J.; Watcham, E.; Whitehouse, P.L.; Balbo, A.; Moreton, S. (2012). Deglaciation & relative sea-level change on the Antarctic Peninsula in the last 10 000 years, in: Devleeschouwer, X. et al. Abstract Book. 4th International Geologica Belgica Meeting 2012, September 11-14, Brussels, Belgium. pp. 6, meer
 • Sabbe, K.; Van de Vijver, B.; Vyverman, W. (Ed.) (2012). Twenty-second International Diatom Symposium, Aula Academica, Ghent, 26-31 August 2012. Abstracts. VLIZ Special Publication, 58. Protistology and Aquatic Ecology, Ghent University/National Botanic Garden of Belgium (NBGB ): Gent. 260 pp., meer
 • Souffreau, C.; Vanormelingen, P.; Van de Vijver, B.; Verleyen, E.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2012). Pinnularia borealis: disentangling the evolutionary history of a terrestrial diatom using genetics, fossils and ecophysiological data, in: Sabbe, K. et al. (Ed.) Twenty-second International Diatom Symposium, Aula Academica, Ghent, 26-31 August 2012. Abstracts. VLIZ Special Publication, 58: pp. 99, meer
 • Tanaka, A.; De Martino, A.; Amato, A.; Huysman, M.J.J.; Mathieu, B.; Rostaing, P.; Tirichine, L.; Bowler, C. (2012). Organellar division and vesicular transport during cell division in the marine pennate diatom Phaeodactylum tricornutum, in: Sabbe, K. et al. (Ed.) Twenty-second International Diatom Symposium, Aula Academica, Ghent, 26-31 August 2012. Abstracts. VLIZ Special Publication, 58: pp. 228, meer
 • Tavernier, I.; Verleyen, E.; Hodgson, D.A.; Heirman, K.; Jacques, A.; Imura, S.; Kudoh, S.; Sabbe, K.; De Batist, M.; Vyverman, W. (2012). Palaeolimnological reconstruction of Holocene climate variability in Lützow Holm Bay, East Antarctica, in: Sabbe, K. et al. (Ed.) Twenty-second International Diatom Symposium, Aula Academica, Ghent, 26-31 August 2012. Abstracts. VLIZ Special Publication, 58: pp. 229, meer
 • Van de Vyver, E.; Heirman, K.; Verleyen, E.; De Batist, M.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2012). Planktonic diatom evidence for Holocene changes in wind-driven mixing regime and human impacts in Lake Villarrica, South Central Chile, in: Sabbe, K. et al. (Ed.) Twenty-second International Diatom Symposium, Aula Academica, Ghent, 26-31 August 2012. Abstracts. VLIZ Special Publication, 58: pp. 237, meer
 • Van Nieuwenhuyze, W.; Roberts, S.J.; Verleyen, E.; Hodgson, D.A.; Van der Putten, N.; Sterken, M.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2012). A diatom and sedimentological based reconstruction of mid and Late Holocene palaeoclimate changes in South Georgia, in: Sabbe, K. et al. (Ed.) Twenty-second International Diatom Symposium, Aula Academica, Ghent, 26-31 August 2012. Abstracts. VLIZ Special Publication, 58: pp. 238, meer
 • Van Wichelen, J.; Van Burm, E.; Vanormelingen, P.; Mialet, B.; Tackx, M.; Meire, P.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2012). Strong compositional changes in the centric diatom communities of the Scheldt-Estuary: a result of improving water quality?, in: Sabbe, K. et al. (Ed.) Twenty-second International Diatom Symposium, Aula Academica, Ghent, 26-31 August 2012. Abstracts. VLIZ Special Publication, 58: pp. 241, meer
 • Vanelslander, B. (2012). Diversity and ecosystem functioning in estuarine intertidal microphytobenthos, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 149-150, meer
 • Vanelslander, B.; Ruëdiger, F.; Karsten, U.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2012). Thermal niche evolution in the marine diatom genus Cylindrotheca, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 100, meer
 • Vanormelingen, P.; Evans, K.M.; Mann, D.G.; D'Hondt, S.; Verstraete, T.; Debeer, A-E.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2012). Genotypic diversity and differentiation among benthic freshwater diatom populations as revealed by microsatellite analysis, in: Sabbe, K. et al. (Ed.) Twenty-second International Diatom Symposium, Aula Academica, Ghent, 26-31 August 2012. Abstracts. VLIZ Special Publication, 58: pp. 112, meer
 • Vanormelingen, P.; Detongre, O.; Chepurnova, O.; Vyverman, W. (2012). BCCM/DCG, a new and dedicated diatom culture collection integrated in the Belgian Coordinated Collections of Micro-organisms, in: Sabbe, K. et al. (Ed.) Twenty-second International Diatom Symposium, Aula Academica, Ghent, 26-31 August 2012. Abstracts. VLIZ Special Publication, 58: pp. 239, meer
 • Vanstechelman, I.; Vuylsteke, M.; Vanormelingen, P.; Vyverman, W.; Sabbe, K. (2012). Identification of the mating type locus in pennate diatoms, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 105, meer
 • Vanstechelman, Y.; Vyverman, W.; Vanormelingen, P.; Sabbe, K.; Vuylsteke, M. (2012). Identification of the mating type locus in pennate diatoms, in: Sabbe, K. et al. (Ed.) Twenty-second International Diatom Symposium, Aula Academica, Ghent, 26-31 August 2012. Abstracts. VLIZ Special Publication, 58: pp. 240, meer
 • Verleyen, E. (2012). Diatom distributions in space and time – A case study from the Polar regions, in: Sabbe, K. et al. (Ed.) Twenty-second International Diatom Symposium, Aula Academica, Ghent, 26-31 August 2012. Abstracts. VLIZ Special Publication, 58: pp. 17, meer
 • Verleyen, E.; Tavernier, I.; Hodgson, D.A.; Imura, S.; Kudoh, S.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2012). Holocene changes in relative sea-level in the Lützow-Holm Bay region, East Antarctica, in: Devleeschouwer, X. et al. Abstract Book. 4th International Geologica Belgica Meeting 2012, September 11-14, Brussels, Belgium. pp. 9, meer
 • De Troch, M.; Vergaerde, I.; Cnudde, C.; Vanormelingen, P.; Vincx, M. (2011). The taste of diatoms: the role of diatom growth phase characteristics and associated bacteria for grazing by the harpacticoid copepod Microarthridion littorale, in: World Conference on Marine Biodiversity 2011. Our Oceans, Our Future: Oral Abstract Booklet. pp. 78, meer
 • Van Oostende, N. (2011). Dynamics of bacteria, phytoplankton and extracellular carbohydrates during blooms of the coccolithophore Emiliania huxleyi. PhD Thesis. Universiteit Gent: Gent. 269 pp., meer
 • Van Oostende, N.; Harlay, J.; De Bodt, C.; Suykens, K.; Borges, A.V.; Piontek, J.; Borchard, C.; Engel, A.; Chou, L.; Vyverman, W.; Sabbe, K. (2011). Bacterial community structure and potential controlling factors along a water column stratification gradient during multi-annual coccolithophorid blooms, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Marine Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2011: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 48: pp. 96, meer
 • Vanelslander, B. (2011). General discussion, in: Vanelslander, B. Diversity and ecosystem functioning in estuarine intertidal microphytobenthos. pp. 173-188, meer
 • Vanelslander, B. (2011). Diversity and ecosystem functioning in estuarine intertidal microphytobenthos. PhD Thesis. Universiteit Gent, Vakgroep Biologie, Sectie Protistologie en Aquatische ecologie: Gent. 200 pp., meer
 • Vanelslander, B. (2011). General introduction, in: Vanelslander, B. Diversity and ecosystem functioning in estuarine intertidal microphytobenthos. pp. 1-20, meer
 • Vanelslander, B.; Pohnert, G.; Paul, C.; Grueneberg, J.; Prince, E.K.; Gillard, J.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2011). The "molecular toothbrush" of a microalga: Daily bursts of biogenic cyanogen bromide (BrCN) control biofilm formation around a marine benthic diatom, in: Vanelslander, B. Diversity and ecosystem functioning in estuarine intertidal microphytobenthos. pp. 151-172, meer
 • Vanelslander, B.; Vyverman, W.; Verleyen, E.; Sabbe, K. (2011). Hydrodynamic disturbance governs diversity and biomass patterns of estuarine benthic diatoms, in: Vanelslander, B. Diversity and ecosystem functioning in estuarine intertidal microphytobenthos. pp. 81-112, meer
 • Vanelslander, B.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2011). Interference competition between marine benthic diatoms, in: Vanelslander, B. Diversity and ecosystem functioning in estuarine intertidal microphytobenthos. pp. 133-149, meer
 • Vanelslander, B.; Creach, V.; Vanormelingen, P.; Ernst, A.; Chepurnov, V.A.; Sahan, E.; Muyzer, G.; Stal, L.J.; Vyverman, W.; Sabbe, K. (2011). Ecological differentiation between sympatric pseudocryptic species in the estuarine benthic diatom Navicula phyllepta (Bacillariophyceae), in: Vanelslander, B. Diversity and ecosystem functioning in estuarine intertidal microphytobenthos. pp. 21-54, meer
 • Vanelslander, B.; Ruëdiger, F.; Karsten, U.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2011). Thermal niche evolution in the marine diatom genus Cylindrotheca, in: Vanelslander, B. Diversity and ecosystem functioning in estuarine intertidal microphytobenthos. pp. 55-80, meer
 • Vanelslander, B.; De Wever, A.; Van Oostende, N.; Kaewnuratchadasorn, P.; Vanormelingen, P.; Hendrickx, F.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2011). Complementarity effects drive positive diversity effects on biomass production in experimental benthic diatom biofilms, in: Vanelslander, B. Diversity and ecosystem functioning in estuarine intertidal microphytobenthos. pp. 113-132, meer
 • Vyverman, W.; Stal, L.J.; Muyzer, G.; Sabbe, K.; Vanelslander, B.; Créach, V.; Forster, R.M.; Kromkamp, J.C. (2011). Diversity-productivity relationships in estuarine microphytobenthos, in: Heip, C. et al. (Ed.) Aspects of coastal research in contribution to LOICZ in the Netherlands and Flanders (2002-2010). LOICZ Research & Studies, 38: pp. 162-170, meer
 • Casteleyn, G.; Chepurnov, V.A.; Leliaert, F.; Mann, D. G.; Bates, S. S.; Lundholm, N.; Rhodes, L.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2009). Pseudo-nitzschia pungens (Bacillariophyceae): a cosmopolitan diatom species?, in: Casteleyn, G. Species structure and biogeography of Pseudo-nitzschia pungens = Soortstructuur en biogeografie van Pseudo-nitzschia pungens. pp. 37-64, meer
 • De Bock, D.; Van Wichelen, J.; Sabbe, K. (2009). Phytoplankton monitoring in the Belgian coastal zone in the context of the EU Water Framework Directive. Onderzoeksgroep Protistologie & Aquatische Ecologie: Gent. 46 pp., meer
 • Gillan, D.; Dubois, P.; Sabbe, K.; Pede, A.; Baeyens, W.; Leermakers, M.; Gao, Y.; Billon, G.; Lesven, L.; Fischer, J.-C. (2009). Microbial Diversity and Metal Fluxes in Contaminated North Sea Sediments MICROMET. Final Report phase I. Belgian Science Policy: Brussels. 54 pp., meer
 • Ibrahim, E.; Govaerts, A.; Regmi, P.; Druyts, J.; van der Wal, D.; Adam, S.; Vervoort, A.; Monbaliu, J.; De Wever, A.; Sabbe, K.; Forster, R. (2009). Effect of spatial resolution on intertidal sediment characterization, in: 29th Annual EARSeL Symposium. Imagin(e/g) Europe, 15-18 June, 2009, Chania, Greece. pp. 8 pp, meer
 • Pede, A.; Gillan, D.; Gao, Y.; Billon, G.; Lesven, L.; Leermakers, M.; Baeyens, W.; Vyverman, W.; Sabbe, K. (2009). Spatial and seasonal variation in microbial diversity in marine subtidal sediments in relation to sediment geochemistry and heavy metal pollution, in: ASLO Aquatic Sciences Meeting 2009: A Cruise Through Nice Waters, 25-30 January 2009, Nice, France. pp. 203, meer
 • Sterken, M. (2009). A paleolimnological reconstruction of Late-Quaternary environmental change along a transect from South America to the Antarctic Peninsula = Een paleolimnologische reconstructie van Laat-Kwartaire milieuveranderingen langsheen een transect van Zuid-Amerika tot het Antarctisch Schiereiland. PhD Thesis. Protistology and Aquatic Ecology, Ghent University: Gent. 303 pp., meer
 • Van Colen, C.; Lenoir, J.; De Backer, A.; Vanelslander, B.; Vincx, M.; Degraer, S.; Ysebaert, T.J. (2009). Settlement of Macoma balthica larvae in response to benthic diatom films, in: Van Colen, C. Tidal flat macrobenthos ecology, recolonisation and succession = Ecologie, herkolonisatie en successie van het macrobenthos in slikken. pp. 177-197, meer
 • Van Oostende, N.; Boschker, H.T.S.; Middelburg, J.J.; Vyverman, W.; Sabbe, K. (2009). Bacterial influence on the extracellular carbohydrate pool in experimental Emiliania huxleyi blooms, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 73, meer
 • Baeyens, W.; Bechara, R.; Billon, G.; Dubois, P.; Fischer, J.-C.; Gao, Y.; Gillan, D.; Leermakers, M.; Lesven, L.; Pede, A.; Sabbe, K. (2008). Preliminary results of potential correlations between geochemical parameters, metals contamination and microbial diversity in North Sea sediments, in: Namiesnik, J. et al. (Ed.) 35th International Symposium on Environmental Analytical Chemistry, ISEAC 35: book of abstracts. pp. 141, meer
 • Bertrand, S.; De Batist, M.; Sterken, M.; Fagel, N. (2008). Abrupt climate changes in south-central Chile during the last deglaciation (18-10 kyr) revealed by the bulk organic geochemical record of Puyehue Lake sediments (40°S). Eos, Trans. (Wash. D.C.) 89(53): PP41C-1465, meer
 • De Wever, A.; Foster, R.; Sabbe, K. (2008). Microphytobenthos production and biomass monitoring on intertidal mudflats using remote sensing, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 45, meer
 • Van Oostende, N.; Sabbe, K. (2008). Coccolithophore bloom dynamics shape bacterioplankton community in the northern Bay of Biscay, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 68, meer
 • Vanelslander, B.; De Wever, A.; Van Oostende, N.; Kaewnuratchadasorn, P.; Hendrickx, F.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2008). Niche complementarity and facilitation drive positive diversity effects on biomass production in experimental benthic diatom biofilms, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 71, meer
 • Chou, L.; Carbonnel, V.; Rebreanu, L.; Vanderborght, J.-P.; Roevros, N.; Tsagaris, M.; Van der Zee, C.; Lionard, M.; Muylaert, K.; Dasseville, R.; Vyverman, W.; Arndt, S.; Aguilera, D.; Regnier, P. (2007). Silica retention in the Scheldt continuum and its impact on coastal eutrophication (SISCO): Final report EV/17. Belgian Science Policy: Brussel. 95 pp., meer
 • Cox, T.; Maris, T.; Vanderborght, J.-P.; Struyf, E.; Lionard, M.; Muylaert, K.; Soetaert, K.; Meire, P. (2007). Primaire productie en ecosysteemmodellering in het Belgische gedeelte van het Schelde-estuarium. Water: nieuwsbrief over het integraal waterbeheer in vlaanderen 32, meer
 • Cox, T.; Maris, T.; Vanderborght, J.-P.; Struyf, E.; Lionard, M.; Muylaert, K.; Soetaert, K.; Meire, P. (2007). Primaire productie en ecosysteemmodellering in het Belgische gedeelte van het Schelde-estuarium, in: Congres Watersysteemkennis: studiedag 'Modellen voor integraal Waterbeheer in Vlaanderen', donderdag 3 mei 2007, VUB. Abstracts van posters en presentaties. pp. [1], meer
 • De Troch, M.; Grego, M.; Wyckmans, M.; Chepurnov, V.; Vanreusel, A.; Vincx, M. (2007). Grazing of harpacticoid copepods on epipelic diatoms: the effect of food concentration and diversity, in: Thirteenth International Meiofauna Conference (THIRIMCO) July 29 - August 3, 2007, Recife, Brazil: Abstract book. pp. [31], meer
 • Speybroeck, J.; Bonte, D.; Courtens, W.; Gheskiere, T.; Grootaert, P.; Maelfait, J.-P.; Mathys, M.; Provoost, S.; Sabbe, K.; Stienen, E.W.M.; Van Lancker, V.R.M.; Vincx, M.; Degraer, S. (2007). Beach nourishment: an ecologically sound coastal defence alternative? A review, in: Speybroeck, J. Ecologie van macrobenthos als een basis voor een ecologische bijsturing van strandsuppleties = Ecology of macrobenthos as a baseline for an ecological adjustment of beach nourishment. pp. 45-63, meer
 • Rousseau, V.; Park, Y.; Ruddick, K.; Vyverman, W.; Parent, J.-Y.; Lancelot, C. (2006). Phytoplankton blooms in response to nutrient enrichment, in: Rousseau, V. et al. (Ed.) Current status of eutrophication in the Belgian coastal zone. pp. 45-59, meer
 • Sabbe, K.; Muylaert, K.; Kromkamp, J.; Vyverman, W. (2006). Primaire productie op het kruispunt van estuarium en kustzone, in: Coosen, J. et al. (Ed.) Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. VLIZ Special Publication, 35: pp. 73-84, meer
 • Speybroeck, J.; Bonte, D.; Courtens, W.; Gheskiere, T.; Grootaert, P.; Maelfait, J.-P.; Mathys, M.; Provoost, S.; Sabbe, K.; Stienen, E.; Van de walle, M.; Van Lancker, V.; Van Landuyt, W.; Vercruysse, E.; Vincx, M.; Degraer, S. (2005). How may beach nourishment affect the sandy beach ecosystem? The case of Belgian beaches, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 557-568, meer
 • Speybroeck, J.; Bonte, D.; Dasseville, R.; Gheskiere, T.; Grootaert, P.; Lionard, M.; Maelfait, J.-P.; Sabbe, K.; Stienen, E.W.M.; Van den Broeck, K.; Van de walle, M.; Van Landuyt, W.; Vercruysse, E.; Vyverman, W.; Vincx, M.; Degraer, S. (2005). Biologische evaluatie van elf strandzones langs de Vlaamse kust - B.E.S.T.: Eindrapport. Instituut voor Natuurbehoud/KBIN/Universiteit Gent: Gent. 181, tab., fig., maps pp., meer
 • Speybroeck, J.; Bonte, D.; Courtens, W.; Gheskiere, T.; Grootaert, P.; Maelfait, J.-P.; Mathys, M.; Provoost, S.; Sabbe, K.; Stienen, E.; Van Lancker, V.; Vincx, M.; Degraer, S. (2004). Studie over de impact van zandsuppleties op het ecosysteem: eindrapport. Afdeling Waterwegen Kust/Instituut voor Natuurbehoud/KBIN/Universiteit Gent: Belgium. 201 pp., meer
 • Hamels, I.; Muylaert, K.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2003). Contrasting dynamics of ciliate communities in sandy and silty sediments of an estuarine intertidal flat, in: Hamels, I. Protozoan communities in intertidal estuarine sediments, their dynamics and trophic interactions = Protozoa in intertidale estuariene sedimenten, hun dynamiek en trofische interacties. pp. 31-57, meer
 • Hamels, I.; Muylaert, K.; Casteleyn, G.; Vyverman, W. (2003). Uncoupling of bacterial production and flagellate grazing in aquatic sediments: a case study from an intertidal flat, in: Hamels, I. Protozoan communities in intertidal estuarine sediments, their dynamics and trophic interactions = Protozoa in intertidale estuariene sedimenten, hun dynamiek en trofische interacties. pp. 59-76, meer
 • Lionard, M.; Muylaert, K.; Van Gansbeke, D.; Vyverman, W. (2003). Influence of salinity and light climate on phytoplankton in the Schelde estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12: pp. 44, meer
 • Hamels, I.; Muylaert, K.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2002). Diversity, ecology and the role of protist communities in the Schelde estuary: research by the "Protistology & Aquatic Ecology" group, University Gent (poster), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 37, meer
 • Hamels, I.; Moens, T.; Muylaert, K.; Vyverman, W. (2002). Ciliate predation by nematodes in tidal flat sediments, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 36, meer
 • Lionard, M.; Muylaert, K.; Van Gansbeke, D.; Vyverman, W. (2002). Influence of salinity and light climate on phytoplankton in the Schelde estuary, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 55, meer
 • Muylaert, K.; Declerck, S.; Van der Gucht, K. (2002). Indicatoren voor biodiversiteit en natuurwaarde in ondiepe stilstaande wateren in vlaanderen : niet-technische samenvatting. Universiteit Gent, Vakgroep Biologie, Sectie Protistologie en Aquatische ecologie: Gent. , meer
 • Muylaert, K.; Declerck, S.; Van der Gucht, K. (2002). Indicatoren voor biodiversiteit en natuurwaarde in ondiepe stilstaande wateren in vlaanderen: deel i: tekst. Universiteit Gent, Vakgroep Biologie, Sectie Protistologie en Aquatische ecologie: Gent. 52 pp., meer
 • Muylaert, K.; Kromkamp, J. (2002). Life in an extreme environment: phytoplankton blooms in the upper Scheldt estuary, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 13, meer
 • Verleyen, E.; Vyverman, W.; Sabbe, K.; Hodgson, D.A. (2002). Late quaternary climate history of Heart Lake and Pup Lagoon (Larsemann Hills, East Antarctica), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 51, meer
 • Vyverman, W.; Sabbe, K.; Chepurnov, V.; Muylaert, K.; Cocquyt, C.; Vanhoutte, K.; Verleyen, E. (2002). Conservation of diatom biodiversity: issues and prospects, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 55, meer
 • Hamels, I.; Moens, T.; Muylaert, K.; Vyverman, W. (2001). Trophic interactions between ciliates and nematodes from an intertidal flat, in: Hamels, I. (2003). Protozoan communities in intertidal estuarine sediments, their dynamics and trophic interactions = Protozoa in intertidale estuariene sedimenten, hun dynamiek en trofische interacties. pp. 97-116, meer
 • Hamels, I.; Vyverman, W. (2001). … en de verborgen dierentuin op de slikken en platen van het Schelde-estuarium. Levende Nat. 102(2): 80-81, meer
 • Muylaert, K.; Sabbe, K. (2001). Cyclotella scaldensis, een nieuwe diatomeeënsoort uit het Schelde-estuarium. Levende Nat. 102(2): 86, meer
 • Muylaert, K.; Tackx, M.; Soetaert, K. (2001). Leven in troebel water: het planktonische leven in het estuariene water. Levende Nat. 102(2): 84-86, meer
 • Sabbe, K.; Kromkamp, J. (2001). De verborgen plantentuin op de slikken en platen van het Schelde-estuarium. Levende Nat. 102(2): 78-79, meer
 • Muylaert, K.; Hamels, I.; Sabbe, K.; van Nieuwerburgh, L.; Vyverman, W. (2000). Microbenthos onderzoek in de Zeeschelde: studie in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer: eindrapport. Universiteit Gent: Gent. 40 pp., meer
 • Muylaert, K.; Van Mieghem, R.; Sabbe, K.; Tackx, M.; Vyverman, W. (1999). Dynamics and trophic roles of heterotrophic protists in the plankton of a freshwater tidal estuary, in: Muylaert, K. Distribution and dynamics of protist communities in a freshwater tidal estuary = Verspreiding en dynamiek van protistengemeenschappen in een zoetwatergetijdengebied. pp. 71-86, meer

Projecten (73)  Top | Personen | Publicaties | Evenementen | Datasets 
 • 4DEMON: 4 Decades of Belgian Marine monitoring: uplifting historical data to today's needs
 • AMBIO: Antarctische microbiële biodiversiteit: het belang van geografische en ecologische factoren
 • Analyse van de nutriëntenconcentraties in Antarctische en alpiene meren: paleolimnologische en biogeografische toepassingen
 • ASSEMBLE+: Association of European Marine Biological Laboratories Expanded
 • BBLOOMS2: Cyanobacteriële bloeien: toxiciteit, diversiteit, modelleren en beheer
 • BBLOOMS: Algenbloeien: opkomend probleem voor gezondheid en duurzaam gebruik van oppervlaktewateren
 • BE_POLES: Belgian Polar Research Cluster
 • BENCORE: Belgian Network for Coastal Reseach
 • BeRMS: Belgisch register van mariene en kustsoorten
 • BEST: Biological evaluation of eleven sandy beaches along the Flemish Coast
 • BG-PART: BioGeochemical PARTicle interactions and feedback loops on the Belgian Continental Shelf
 • Biodiversiteit van marine benthische gemeenschappen langsheen ecologische gradiënten
 • Biotische interacties in turbiede estuariene systemen
 • COMETS: Cluster Eutrophication
 • Cryptische diversiteit bij diatomeeën (Bacillariophyta): biologische betekenis en implicaties voor biogeografisch en ecologisch onderzoek
 • De rol van voedingsstrategieën voor het bepalen van de structuur en biodiversiteit van diatomeeën- en copepodengemeenschappen.
 • Diatomeeën als indicatoren voor de laat-kwartaire milieugeschiedenis van antarctica : constructie van een regionale kalibratie-dataset en reconstructie van milieuveranderingen op basis van meersedimenten
 • DIATOMICS: Understanding Diatom Biology by Functional Genomics Approaches
 • DIVPROD: Biodiversiteit-productiviteit relatie van benthische diatomeeën langs een saliniteitsgradient
 • Een studie van de koolstofflux doorheen het microbieël voedselweb in aquatische systemen: experimenten en modellering
 • EMBRC: European Marine Biological Resource Centre - Belgium
 • Evolutie van variatiepatronen in morfologische en reproductieve kenmerken bij geselecteerde diatomeeëntaxa
 • Evolutie, diversiteit en biogeografie van pennate zoetwater- en mariene diatomeeën: een multi-methode benadering
 • HOLANT: Holocene climate variability and ecosystem change in coastal East and Maritime Antarctica
 • HYPERMAQ: Hyperspectral and multi-mission high resolution optical remote sensing of aquatic environments
 • Klimaatsschommelingen, productiviteit en voedselwebstructuur in het Tanganyikameer
 • KRW BENTH 2007: Macrobenthos monitoring van de Belgische Kust met betrekking tot het uitvoeren van de Kaderrichtlijn Water (KRW)
 • KRW FYTO 2007: Opdracht met betrekking tot het uitvoeren van de kaderrichtlijn water: fytoplankton monitoring van de Belgische kust voor rekening van FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
 • KRW FYTO 2009 A: Opdracht met betrekking tot het uitvoeren van de kaderrichtlijn water en fytoplankton monitoring van de Belgische Kust voor rekening van FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
 • KRW FYTO 2009 B: Opdracht met betrekking tot het uitvoeren van de kaderrichtlijn water fytoplankton monitoring van de Belgische Kust voor rekening van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
 • LAQUAN: Laat-Kwartaire klimaatshistoriek van Antarctische kustmilieus: een multi-proxy benadering
 • Lifewatch microbiële voedselweb
 • Marine@Ugent: UGent Marine Sciences Center of Excellence
 • MEP/GEP zoete getijwaterlichamen
 • Microbenthos onderzoek in de Zeeschelde
 • Microfytobenthos van de Belgische kust en het Schelde-estuarium: een systematisch-ecologische studie
 • MICROMET: Microbiële diversiteit en metaalfluxen in gecontamineerde Noordzeesedimenten
 • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria
 • OMES 2: Research on the environmental effects of the SIGMA plan - Phase 4
 • OMES 3 Main: Baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu
 • OMES 3: Studie naar het fytoplankton in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium
 • OMES 4 Main: Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu
 • OMES 4: Studie naar het fytoplankton in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium
 • OMES 5 Main: Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu
 • OMES 5: Studie naar het fytoplankton in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium
 • Paleolimnologische reconstructie van Holocene klimaatveranderingen en hun effect op de ijskapdynamiek en lacustriene microbiële gemeenschappen in Lützow Holm Bay (Oost-Antarctica)
 • PEACE: Rol van de PElagische cAlcifiering en van de export van de CarbonaatproductiE in de klimaatverandering
 • PRESPHOTO: Preservation of microalgae in BCCM collections
 • Protective measures (SIGMA-Plan) against inundation of the river Scheldt (Belgium): possible environmental effects (AMIS research project)
 • Reproductieve, genetische en fenotypische variatiepatronen in relatie tot toxiciteit bij Pseudo-nitzschia pungens
 • SCHELDT: Door de lucht verpreid hyperspectraal potentieel voor kustbiochemie van het schelde estuarium en pluim
 • SISCO: De retentie van silicium in het Schelde continuum en de impact ervan op de eutrophicatie van de kust
 • SIZEMIC: Body - size and ecosystem dynamics: integrating pure and applied approaches from aquatic and terrestrial ecology to support an ecosystem approach
 • Soortstructuur en ecofysiologie van Pseudonitzschia pungens, P. multiseries en verwante vertegenwoordigers van het toxische diatomeeëngenus Pseudonitzschia in de Noordzee en aangrenzende kustwateren.
 • Structuur en dynamiek van microplankton-gemeenschappen in het Schelde-estuarium (België, Nederland). I
 • Structuur en dynamiek van microplankton-gemeenschappen in het Schelde-estuarium (België, Nederland). II
 • SUNLIGHT: Lipid-based, high value products and renewable energy from microalgae, meer
 • Systematics, ecology and biogeography of benthic protists
 • Systematische studie van algae, fungi, plantae en invertebrata in het Indo-Melanesische gebied
 • Systematisch-ecologische studie van het intertidale microfytobenthos van de Westerschelde (Nederland)
 • Taxonomie, auto-ecologie en biogeografie van kritische diatomeeën en desmidiaceeëntaxa. Limnologisch onderzoek van laaglandbiotopen in Madang Province (Papoea-Nieuw-Guinea)
 • Taxonomisch, fylogenetisch en biogeografisch onderzoek over Plantae, Fungi en Protoctista
 • Taxonomisch, fylogenetisch, populatiegenetisch en fylogeografisch onderzoek met behulp van DNA sequentie- en fragmentanalyse.
 • TIDESED: Tijdsafhankelijke veranderingen in de optische eigenschappen van sedimenten zoals gedetecteerd met remote sensing
 • Trofische interacties in protistengemeenschappen van intertidale estuariene sedimenten. I
 • Trofische interacties in protistengemeenschappen van intertidale estuariene sedimenten. II
 • UGent Aquaculture R&D Consortium
 • Vaststellen van het maximaal ecologisch potentieel/goed ecologisch potentieel voor kunstmatige en/of sterk veranderde Vlaamse waterlichamen - partim Boudewijnkanaal en achterhaven Zeebrugge (fytoplankton)
 • Vaststellen van het maximaal ecologisch potentieel/goed ecologisch potentieel voor kunstmatige en/of sterk veranderde Vlaamse waterlichamen - partim Spuikom Oostende
 • Vaststellen van het maximaal ecologisch potentieel/goed ecologisch potentieel voor kunstmatige en/of sterk veranderde Vlaamse waterlichamen - partim zoetgetijwaterlichamen 'getijdedijle en getijdezenne', 'getijdedurme' en 'getijdenetes'
 • Vergelijkend morfologisch- en moleculair-taxonomisch onderzoek van Bacillariophyta, Nematoda, Crustacea en Rotifera
 • Vergelijkend taxonomisch en ecologisch onderzoek van planktongemeenschappen in Nieuw-Guinea en Australië
 • Vergelijkende taxonomische, biogeografische en ecologische studies van benthische protistengemeenschappen in zoetwater- en estuariene milieu' s in gematigde en tropische gebieden

Evenementen (6)  Top | Personen | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • 4DEMON Final meeting: 4 DEcades of Belgian marine MONitoring - uplifting historical data to today's needs
 • EMBRC-BE event
 • International Diatom Symposium
 • Lessenreeks: De Schelde, een ecologische schets
 • UGent aan ZEE
 • Zeebad voor leerkrachten: Ecosysteemdiensten van de oceaan

Datasets (19)  Top | Personen | Publicaties | Projecten | Evenementen 
 • Data from the study: Indications of dynamic effects on scaling relationships between channel sinuosity and vegetation patch size across a salt marsh platform
 • Data, scripts and model output to perform spatiotemporal analysis of plankton drivers in the Belgian part of the North Sea.
 • Foto's van Fytoplankton van de Belgische kustwateren
 • Fytoplankton dataset: diatomeeën in het Schelde-estuarium en het Elbe-estuarium (April 1993, Mei 1993)
 • Fytoplankton dataset: micro-organismen en estuariene vlokken in het Schelde-estuarium (November 1997 en Juni 1998)
 • Fytoplankton dataset: monitoring Hamme veer (Augustus 1996 - Oktober 1996; om de 2 dagen)
 • Fytoplankton dataset: rivier-, brak- en zoetwatergetijdegebonden stations in het bekken van het Schelde-estuarium (zomer 1995 en lente 1996)
 • Fytoplankton soortsinformatie voor de Noordzee
 • JERICO-NEXT: Joint Research Activity Project 1: Phytoplankton Biodiversity
 • Macrobenthos and Phytoplankton monitoring in the Belgian coastal zone in the context of the EU Water Framework Directive (WFD)
 • Marine phytoplankton community composition data from the Belgian part of the North Sea, 1968-2010
 • Marked changes in diatom and dinoflagellate biomass, composition and seasonality in the Belgian Part of the North Sea between the 1970s and 2000s
 • OMES monitoring data Zeeschelde since 1995
 • OMES: Lippenbroek: Studie van de evolutie van een GGG-GOG gebied
 • OMES: Monitoring van het fytoplankton in de Zeeschelde
 • Phytoplankton biodiversity in the Belgian part of the North Sea: a microscopic and molecular inventory
 • Plankton biodiversity data from a LifeWatch/Jerico North Sea Cruise with R/V Simon Stevin in April 2018
 • Plankton biodiversity data from a LifeWatch/Jerico North Sea Cruise with R/V Simon Stevin in May 2016
 • Transparent exopolymer particles measured monthly in the Zeeschelde at 11 stations

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties | Projecten | Evenementen | Datasets