IMIS: Integrated Marine Information System

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

prof. dr. Blust, Ronny

Instituten (2)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Dataset 
 • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Systemisch Fysiologisch en Ecotoxicologisch Onderzoek (SPHERE), meer
 • Functie: Leider onderzoeksgroep
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)3-265 33 44
  Fax: +32-(0)3-265 34 97
  E-mail:
 • Oceans & Lakes : Master of Marine and Lacustrine Science and Management
 • Functie: Lecturer
  Contact op het instituut:
  E-mail:
JPG file

Projecten (33)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Dataset 
 • Bioavailability and toxicity of metals in freshwater, estuarine and marine environments
 • Biobeschikbaarheid en accumulatie van dissocieerbare organische contaminanten in de estuariene vis, Cyprinodon variegatus
 • Biologische beschikbaarheid van metalen in chemisch gedefinieerde en natuurlijke aquatische systemen
 • Chemische en biologische aspecten van de metaalopname door aquatische organismen
 • Chemische en biologische aspecten van de metaalopname door aquatische organismen: een experimentele en modelmatige analyse van de metaalaccumulatie bij mosselen
 • Dynamische modellering van de chemische speciatie en opname van metalen door vissen
 • Ecological Marine Management
 • Ecologische effecten en compartimentalisatie van cadmium in experimentele mesocosms : differentiële effecten van milieuverontreininging gedurende seizoensgebonden veranderingen
 • Een fysiologisch gebaseerd farmacokinetisch model voor de opstapeling van microcontaminanten en immunologische effecten in gewone zeehonden (Phoca vitulina) en bruinvissen (Phocoena phocoena)
 • Een model voor de biologische beschikbaarheid van metalen in zoet- en zoutwaterorganismen
 • Effect van organische complexatie op de chemische speciatie en de biologische beschikbaarheid van metalen in aquatische systemen
 • Effecten van anthropogene stress (zware metalen, gechloreerde koolwaterstoffen en thermale vervuiling) op de genetische structuur van natuurlijke populaties van intertidale ongewervelden
 • Effecten van omgevingsstress op de genetische structuur van natuurlijke populaties van intertidale ongewervelden
 • Effecten van polluenten op populaties en benthische levensgemeenschappen in de Noordzee (ECOTOX2)
 • Effects of climate induced temperature change on marine coastal fishes
 • Effects of environmental stress on the genetic structure of natural populations of intertidal invertebrates II
 • Geïntegreerde studie van de effecten van milieuverontreiniging op aquatische en terrestische ecosystemen
 • Het effect van stressoren op de metabolische aktiviteit en veerkracht van aquatische ecosystemen
 • Invloed en herstel van antropogene ingrepen op vispopulaties
 • Karakterisatie en dynamiek van de metaaltoxiciteit in karpers op basis van genexpressieprofielen
 • Mariene biogene carbonaten als archieven van klimaatsverandering: een critische evaluatie
 • Molecular dynamics of the absorption, accumulation and elimination of metals in marine organisms from the North Sea
 • Nucleaire magnetische resonantie spectroscopie voor in vivo bepaling van metabole stress indicatoren bij aquatische invertebraten en vertebraten. I
 • Nucleaire magnetische resonantie spectroscopie voor in vivo bepaling van metabole stress indicatoren bij aquatische invertebraten en vertebraten. II
 • Onderzoek naar lokale genetische adaptaties aan metaalverontreiniging bij riviergrondels (Gobio gobio) uit het Netebekken
 • Ontwikkeling van de methodologie voor zuivering en kwantificatie van Hsp 70 als potentiële biomerker in verschillende aquatische organismen
 • Ophoping van zware metalen in de aquatische voedselketen: rol van voedselkeus en beschikbaarheid
 • Relatief belang van blootstellingsroutes voor de accumulatie en effecten van metalen in benthische organismen.
 • Studie van het lot en de impact van organische en inorganische polluenten in de kustzone van Costa Rica
 • Validation of alternative marine calcareous skeletons as recorders of global climate change
 • Vergelijkende studie naar de bioaccumulatie en effecten van metalen in mosselen tussen een gematigd en een subtropisch gebied: het Schelde estuarium (Antwerpse haven- Vlaanderen) en de Richards Baai Haven (Zuid-Afrika)
 • Verstoring van basale celfuncties door zware metalen bij vissen
 • Zwemcapaciteit van inlandse vissoorten: gevolgen voor het overschrijden van migratieknelpunten in Belgische rivieren

Dataset  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Dataset 
 • PLASTIBE: Tracking marked plastic items on their journey through the Scheldt estuary, using the Permanent Belgian Acoustic Receiver Network (PBARN).

Publicaties (248)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Dataset 
A1 publicaties (131) [show]
Peer reviewed publicaties (3) [show]
Boek [show]
Boekhoofdstukken (24) [show]
Abstracts (38) [show]
Rapporten (5) [show]
Overige publicaties (22) [show]
Thesis (co-)promotor (24) [show]

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Dataset