IMIS: Integrated Marine Information System

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

prof. dr. Vyverman, Wim

Expertise
Thesaurusterm: Fytoplankton
 

Instituten (3)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie (PAE), meer
 • Functie: Directeur - Professor
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)9-264 85 01
  Fax: +32-(0)9-264 85 99
  E-mail:
 • eCOAST, meer
 • Functie: Wetenschappelijk Directeur Ecologie
 • Oceans & Lakes : Master of Marine and Lacustrine Science and Management
 • Functie: Lecturer
  Contact op het instituut:
  E-mail:

Projecten (54)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Algenbloeien: opkomend probleem voor gezondheid en duurzaam gebruik van oppervlaktewateren
 • Analyse van de nutriëntenconcentraties in Antarctische en alpiene meren: paleolimnologische en biogeografische toepassingen
 • Antarctische microbiële biodiversiteit: het belang van geografische en ecologische factoren
 • Baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu
 • Belgian Polar Research Cluster
 • Biodiversiteit van marine benthische gemeenschappen langsheen ecologische gradiënten
 • Biodiversiteit-productiviteit relatie van benthische diatomeeën langs een saliniteitsgradient
 • Biogeografie en Biodiversiteit van de Zee - BBSea Integratie van ecologische en evolutieve patronen en processen
 • Biological evaluation of eleven sandy beaches along the Flemish Coast
 • Biotische interacties in turbiede estuariene systemen
 • Body - size and ecosystem dynamics: integrating pure and applied approaches from aquatic and terrestrial ecology to support an ecosystem approach
 • Cluster Eutrophication
 • Cyanobacteriële bloeien: toxiciteit, diversiteit, modelleren en beheer
 • De invloed van historische en ecologische factoren op de biogeografie van diatomeeën: een moleculair-fylogenetische en ecofysiologische studie van enkele representatieve taxa
 • De retentie van silicium in het Schelde continuum en de impact ervan op de eutrophicatie van de kust
 • De rol van celgrootte bij de inductie van sexuele reproductie bij diatomeeën: identificatie van differentieel gereguleerde genen adhv cDNA-AFLP
 • De rol van voedingsstrategieën voor het bepalen van de structuur en biodiversiteit van diatomeeën- en copepodengemeenschappen.
 • Diatomeeën als indicatoren voor de laat-kwartaire milieugeschiedenis van antarctica : constructie van een regionale kalibratie-dataset en reconstructie van milieuveranderingen op basis van meersedimenten
 • Door de lucht verpreid hyperspectraal potentieel voor kustbiochemie van het schelde estuarium en pluim
 • Economic and Ecological Benefits from Sustainable Use of the Aral Sea Artemia Resource
 • Een studie van de koolstofflux doorheen het microbieël voedselweb in aquatische systemen: experimenten en modellering
 • Evolutie van variatiepatronen in morfologische en reproductieve kenmerken bij geselecteerde diatomeeëntaxa
 • Historische klimaatvariabiliteit op hoge breedtegraden in de Zuidelijke Hemisfeer - een uitbreiding van de "Pole-Equator-Pole" paleoklimaattransecten over Zuid-Amerika enAustralasië
 • Holocene climate variability and ecosystem change in coastal East and Maritime Antarctica
 • Identificatie en karakterisering van genen die gemoduleerd worden tijdens de seksuele reproductie van diatomeeën
 • Klimaatsschommelingen, productiviteit en voedselwebstructuur in het Tanganyikameer
 • Laat-Kwartaire klimaatshistoriek van Antarctische kustmilieus: een multi-proxy benadering
 • Lipid-based, high value products and renewable energy from microalgae, meer
 • Microbenthos onderzoek in de Zeeschelde
 • OA-CL-016 BE-POLES: Belgische Polaire onderzoekscluster
 • Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan
 • Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu
 • Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu
 • Onderzoek van plankton gemeenschappen in Nieuw-Guinea en Australië: het lichtklimaat in meren en de impact ervan op de populatiestrukturen en -dynamiek van primaire producenten
 • Paleolimnologische reconstructie van Holocene klimaatveranderingen en hun effect op de ijskapdynamiek en lacustriene microbiële gemeenschappen in Lützow Holm Bay (Oost-Antarctica)
 • Protective measures (SIGMA-Plan) against inundation of the river Scheldt (Belgium): possible environmental effects (AMIS research project)
 • Reproductieve, genetische en fenotypische variatiepatronen in relatie tot toxiciteit bij Pseudo-nitzschia pungens
 • Sex signaling and life cycle evolution in pennate diatoms, meer
 • Studie naar het fytoplankton in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium
 • Studie naar het fytoplankton in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium
 • Studie naar het fytoplankton in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium
 • Studie van microplankton en de microbiële "loop" in de Zeeschelde
 • Systematische studie van algae, fungi, plantae en invertebrata in het Indo-Melanesische gebied
 • Taxonomie, auto-ecologie en biogeografie van kritische diatomeeën en desmidiaceeëntaxa. Limnologisch onderzoek van laaglandbiotopen in Madang Province (Papoea-Nieuw-Guinea)
 • Taxonomisch, fylogenetisch en biogeografisch onderzoek over Plantae, Fungi en Protoctista
 • The Algal Microbiome: Friends and Foes, meer
 • UGent Aquaculture R&D Consortium
 • Understanding Diatom Biology by Functional Genomics Approaches
 • Vaststellen van het maximaal ecologisch potentieel/goed ecologisch potentieel voor kunstmatige en/of sterk veranderde Vlaamse waterlichamen - partim Boudewijnkanaal en achterhaven Zeebrugge (fytoplankton)
 • Vaststellen van het maximaal ecologisch potentieel/goed ecologisch potentieel voor kunstmatige en/of sterk veranderde Vlaamse waterlichamen - partim Spuikom Oostende
 • Vaststellen van het maximaal ecologisch potentieel/goed ecologisch potentieel voor kunstmatige en/of sterk veranderde Vlaamse waterlichamen - partim zoetgetijwaterlichamen 'getijdedijle en getijdezenne', 'getijdedurme' en 'getijdenetes'
 • Vergelijkend morfologisch- en moleculair-taxonomisch onderzoek van Bacillariophyta, Nematoda, Crustacea en Rotifera
 • Vergelijkend taxonomisch en ecologisch onderzoek van planktongemeenschappen in Nieuw-Guinea en Australië
 • Vergelijkende taxonomische, biogeografische en ecologische studies van benthische protistengemeenschappen in zoetwater- en estuariene milieu' s in gematigde en tropische gebieden

Datasets (10)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Bacteria (16S) in Antarctic terrestrial soils of the Sor Rondane Mountains
 • Bacterial Diversity Assessment in Antarctic Terrestrial and Aquatic Microbial Mats
 • Data, scripts and model output to perform spatiotemporal analysis of plankton drivers in the Belgian part of the North Sea.
 • Marine phytoplankton community composition data from the Belgian part of the North Sea, 1968-2010
 • Marked changes in diatom and dinoflagellate biomass, composition and seasonality in the Belgian Part of the North Sea between the 1970s and 2000s
 • Microbial communities (Bacteria, Eukaryotes and Fungi) in Arctic, Antarctic and Sub-Antarctic lacustrine biofilms
 • Microbiome diversity in the Sør Rondane Mountains, East Antarctica
 • OMES: Lippenbroek: Studie van de evolutie van een GGG-GOG gebied
 • Phytoplankton biodiversity in the Belgian part of the North Sea: a microscopic and molecular inventory
 • Transparent exopolymer particles measured monthly in the Zeeschelde at 11 stations

Publicaties (357)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
A1 publicaties (178) [show]
Peer reviewed publicaties (8) [show]
Boeken (2) [show]
Boekhoofdstukken (27) [show]
Thesis [show]
Abstracts (87) [show]
Rapporten (10) [show]
Overige publicaties (22) [show]
Thesis (co-)promotor (22) [show]

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets